Caraş-Severin, Romania

RUSCA TEREGOVA – Mai precis, peste 3 milioane de lei pentru proiectul Hidroelectrica, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar disponibil pentru 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”!

Licitația în valoare de 3,1 milioane de lei pentru „Proiectare și execuție lucrări MHC Poiana Ruscă” a fost urcată în 4 ianuarie pe SEAP, iar ofertele sunt așteptate până în 7 martie. Microhidrocentrala va fi construită în aval de barajul de la Rusca Teregova până cel târziu în 30 iunie 2023, termenul maxim pentru punerea în funcţiune a microhidroagregatului fiind de 12 luni de la data semnării contractului, adică proiectare și execuție lucrări, inclusiv punere în funcțiune la „cheie”a obiectivului de investiții.

Potrivit Hidroelectrica, Amenajarea MHC Poiana Ruscă va avea ca scop valorificarea din punct de vedere energetic a debitului de servitute impus în aval de barajul Poiana Ruscă şi realizarea unei microhidrocentrale complet automatizate, cu o capacitate instalată de 0,281 MW, care generează 1.534,344 MWh/an, inclusiv a vanei de admisie, care va funcţiona fără personal permanent de exploatare şi care va fi comandată de la casa barajistului, aferentă barajului de la Rusca Teregova. În acest fel, Hidroelectrica încearcă să crească producția de energie electrică din resurse regenerabile, cu zero emisii de CO2, printr-o nouă microhidrocentrală conectată la reţea.

Barajul de la Rusca Teregova este un baraj de beton în arc, cu arce circulare de secţiune variabilă. Lucrările la construcţia barajului au început în 1985, dar au fost sistate după 1990, fiind reluate în 2002 şi finalizate în 2007.

JCS-N.C.