Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Primăria Municipiului Reșița, titular  al  proiectului Reabilitare poduri peste râul Bârzava și Bârzavița în Municipiul Reșița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului  asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a  impactului  asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare poduri peste râul Bârzava și Bârzavița în Municipiul Reșița, propus a fi amplasat pe Calea Timișoarei, Municipiul Reșița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 08-15, și vineri, între orele 08-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/ .

Publicul  interesat poate înainta  comentarii/observații  la  proiectul  deciziei  de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primar,

POPA Ioan