ANUNŢ privind plata taxei anuale a locurilor de parcare domiciliu/reşedinţă - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Municipiul Reșiţa, prin Direcția pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2, Compartimentul Parcări cu Plată, vă aduce la cunoștinţă faptul că plata taxelor de parcare pe anul 2022 se poate efectua până în data de 31.03.2022, după următorul program:

– Luni-Miercuri 08.00-14.30.

– Marţi-Joi 08.00-15.30.

– Vineri 08.00-12.00.

Menţionăm că pentru plata taxei anuale de parcare sunt necesare următoarele documente:

  • Certificat de înmatriculare cu viza I.T.P. la zi, și contract comodat, împuternicire dacă autovehiculul nu este în proprietate.

– Buletin de identitate solicitant.

Reînnoirea (prelungirea) abonamentului de parcare va putea fi efectuată la Compartimentul Parcări cu Plată cu sediul pe str. Petru Maior nr. 2 (Bloc 800) în intervalul 07.01.2022-31.03.2022 sau online pe platforma parcaridedomiciliu.primariaresita.ro

Depăşirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul utilizator în declararea locului ca fiind vacant şi atribuirea sa prin licitaţie publică, solicitantului/solicitanţilor care au cereri în aşteptare.

Informaţii suplimentare la tel. 0255/212483 interior 20, tel. 0774677391.