ANUNŢ privind LICITAŢIA locurilor de parcare domiciliu/reședință - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

Municipiul Reșița, prin Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, cu sediul pe str. Petru Maior, nr. 2, Compartimentul Parcări cu Plată, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ pentru distribuirea locurilor de parcare din Lunca Pomostului, strada George Enescu (parcare nou amenajată).

Depunerea cererilor în vederea participării la licitația publică pentru locurile de parcare nou amenajate în parcările de reședință/domiciliu se poate efectua în perioada 26.10.2020 – 06.11.2020, la Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, str. Petru Maior , nr. 2, etajul 1, Registratură.

Posesorii autovehiculelor care utilizează parcarea de reședință, și nu achită taxa de parcare aferentă vor fi sancționați contravențional cu amendă de la 200 la 500 lei, conform H.C.L. Nr. 106 din 20.03.2020, privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea parcărilor publice de reședință/domiciliu situate pe domeniului public al Municipiului Reșița.

Informații suplimentare la telefon 0255/212483, 0255/220546 interior 20.

Director executiv

Liviu Marius GÂRTOI