Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Cu atât mai puţin prin intermediul unei variante electronice a celebrei „scrisori nigeriene”!

O situaţie ieşită din comun, semnalată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, că exploatarea bunei-credinţe reprezintă o tentantă sursă de venit pentru escroci. Cât despre scrisoarea cu conţinut înşelător, pe hârtie sau e-mail, aceasta rămâne în continuare un instrument de fraudă extrem de practic.

Concret, un contribuabil a primit un e-mail din partea unui presupus „inspector superior ANAF”, prin care i se solicita ultimativ plata sumei de 2.178 USD în echivalent criptomonedă, indicându-i-se şi paşii de urmat. Suspicios, observând că mesajul a fost trimis de la o adresă care nu aparţinea insitutuţiei (…@europe.com), nu i-a dat curs, ci a contactat administraţia fiscală şi i-a raportat situaţia.

Presupunând că acesta nu a fost un caz singular, AJFP precizează că orice persoană ce urmează a fi supusă verificării situației fiscale personale va primi mai întâi, procedural, un aviz de verificare. Acesta va conţine: temeiul juridic al verificării, data de începere (cu posibilitatea solicitării de a fi amânată), perioada supusă verificării, solicitarea de informaţii şi înscrisuri, solicitarea depunerii declarației de patrimoniu și de venituri. În plus, avizul va conţine numele, prenumele şi numărul de telefon al unui inspector fiscal care poate oferi eventuale lămuriri suplimentare, menţionându-se clar data şi adresa la care persoana fizică este invitată să se prezinte. Avizul este comunicat cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării, dată la care organul fiscal va prezenta legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal.

În concluzie, până la a achita o sumă de bani Fiscului, chiar şi electronic, obligaţia de plată trebuie întâi stabilită în cursul unui interacţiuni directe (faţă în faţă) cu un inspector (în carne şi oase). În general, (parafrazând o replică celebră), nu daţi de pomană oricărei mâini întinse, doar pentru că povestea ce-o spune atinge o coardă sensibilă sau pare credibilă!

JCS–Walter Fleck