Caraş-Severin, Romania

I. În ziua de luni, 20 martie 2023, ora 14:00, va avea loc Adunarea generală a
membrilor Filialei Caraș-Severin a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei Caraș-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
6. Alegeri pentru comisia de cenzori;
7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor
stabilite.
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:00, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Președinte,

Mihaela AZAP