Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – „O carte minunat scrisă, armonioasă şi caldă în toate încheieturile ei de temelie“ – noul volum al preotului Vasile Petrica.Omul este o fiinţă supusă tentaţiilor, puţini fiind cei care au puterea să le reziste. Am putea spune chiar că suntem definiţi de ceea ce ne ispiteşte. În cartea sa „Fructul oprit“, recent apărută la Reşiţa, preotul Vasile Petrica analizează tentaţiile pe care omul trebuie să le înfrunte într-o serie de scurte eseuri, atât religioase cât şi filosofice, literare sau istorice. Fiinţa umană, această „trestie gânditoare“ cum o numea Blaise Pascal, are aparent ingrata misiune de a parcurge un drum lung, ducând acele „cruci ale vieţii“ precum singurătatea, sărăcia sau bătrâneţea şi încercând totodată să reziste ispitelor. Privit de aproape, omul ne apare împărţit între ceea ce doreşte să fie şi ceea ce este, între idealuri şi slăbiciuni. Iar un portret al său nu poate fi complet dacă nu ne este prezentat în toată umanitatea sa, „cu virtuţile şi patimile lui, fără disimulări“, după cum scrie Vasile Petrica în chiar primele rânduri ale cărţii sale. Cartea, aşa cum spune în prefaţă profesorul universitar Claudiu Arieşan, este „mai întâi o carte frumoasă, delicat orânduită, consistentă în desfăşurările ei intelectuale şi morale. Este nu mai puţin, o carte înţeleaptă, doldora de citate profunde, de proverbe şăgalnice şi ticluri măiestre ale unor pasaje biblice ori literare de referinţă“.

„Frumosul va salva lumea“, „Supremaţia iubirii“, „Aura tinereţii“, „Povara sărăciei“, „Pacostea mândriei“, „Blestemul fricii“ sunt doar câteva dintre titlurile temelor abordate în cuprinsul cărţii, teme ce fac din această carte, aşa cum tot dl Arieşan spunea, „o plăsmuire cărturărească precum în vremurile de demult, făcută să edifice suflete şi să dăinuiască“. Iar pe părintele Vasile Petrica, autorul „Fructului oprit“, profesorul Arieşan îl consideră o personalitate marcantă a Banatului de Munte, „un teolog aplicat, istoric eminent al locului dar şi al mentalităţilor“.

Nina Curiţa

Adaugă comentariu