Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Potrivit datelor oficiale al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, la nivelul judeţului se găsesc 165 de furnizori de medicină primară în contract cu CJAS, reprezentând 167 de medici de familie.

În cabinetele de specialitate din ambulatoriu care au contract, îşi desfăşoară activitatea 115 medici, iar în baza relaţiei contractuale mai funcţionează 34 de cabinete stomatologice, opt laboratoare de analize, cinci unităţi spitaliceşti, 40 de societăţi comerciale farmaceutice prin care se eliberează reţete compensate şi gratuite mai puţin medicamentele cuprinse în programele de sănătate.

Medicamentele pe aceste programe se eliberează în alte 36 de reţele farmaceutice aflate în contract cu CAS. În ceea ce priveşte asistenţa medicală acordată persoanelor vârstnice, reţeaua sanitară oferă situaţii care nu armonizează cererea cu oferta.

„În anul 2011, din totalul asiguraţilor care au beneficiat de tratamente în ambulator cu reţete compensate şi gratuite ponderea, ca valoare, a reţetelor eliberate pentru persoane cu vârstă peste 60 de ani a fost de aproximativ 44%“, se specifică într-o informare oficială a CAS Caraş-Severin.

În ceea ce priveşte cabinetele de specialitate în contract cu Casa de Asigurări, lipsesc în judeţ cele de geriatrie şi gerontologie(!), reumatologie, alergologie, chirurgie, gastroenterologie, fitoterapie şi homeopatie. Acestea sunt specialităţi care se adresează în mod special bătrânilor. În acest an, din totalul persoanelor cărora li s-au furnizat servicii medicale la cabinetele medicilor specialişti, peste 21% aveau vârsta de peste 60 de ani.

Realitatea arată că fie investitorii în servicii medicale nu observă procentul de vârstnici care au nevoie de servicii medicale, fie că aceştia au cabinete ce sunt adresate bătrânilor dar nu doresc să încheie contract cu Casa de Asigurări. În ambele cazuri, cei ce suferă sunt bunicii şi părinţii noştri, cei care au plătit o viaţă contribuţia la asigurările de sănătate.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu