Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Invitație de participare la procedura de ACHIZIȚIE DIRECTĂ pentru atribuirea contractului de Certificarea pe produs/proces in conformitate cu standardul FSC-STD-40-004. S.C AND SILVA IMPEX S.R.L. vă invită să participați la procedura Achiziție directă  pentru atribuirea contractului de servicii pentru Certificarea pe produs/proces in conformitate cu standardul FSC-STD-40-004,  necesare implementării proiectului cu titlu “Creşterea competitivităţii societăţii AND SILVA IMPEX S.R.L. prin achiziția de utilaje de producție”,  SMIS 112472, cofinanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

Adaugă comentariu