Şcolile şi căminele culturale, controlate de cei de la ISU Semenic - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Până în prezent, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ a autorizat patru clădiri de învăţământ şi au fost emise 11 avize de securitate la incendiu pentru unităţile şcolare.

Recent, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic“ din Caraș-Severin a prezentat stadiul măsurilor întreprinse în vederea autorizării obiectivelor din subordinea consiliilor locale şi anume unități de învățământ, cămine culturale, alimentări cu apă ale localităților precum şi alte obiective. Unul din obiectivele prioritare ale acestei instituţii a fost şi rămâne reducerea numărului de construcţii care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru aceasta, cei de la ISU „Semenic“ au efectuat mai multe misiuni în teren, atât la obiectivele din subordinea autorităţilor locale, cât şi la mai multe obiective private din judeţ.

Potrivit informării prezentate în cadrul unei şedinţe ce s-a desfăşurat la Palatul Administrativ, autorizarea obiectivelor este un proces de durată şi de aceea o serie de obiective se află în această postură de foarte mult timp, perioadă în care o parte din legislația și normativele tehnice a fost modificată, fiind necesară de cele mai multe ori refacerea documentației tehnice. Un alt motiv este faptul că nu există o continuitate atunci când se schimbă administrația locală cu ocazia alegerilor, adică există un dezinteres față de anumite obiective, se mai arată în raportul celor de la ISU „Semenic“.

În acest an au fost emise 11 avize de securitate la incendiu pentru clădiri aparținând unităților de învățământ, respectiv au fost autorizate 4 clădiri de învățământ, și au fost avizate proiectele pentru 4 cămine culturale. Până în prezent au fost controlate din punct de vedere al securității la incendiu 10 case de cultură, dintre care la două s-a constatat funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu. Nu au fost întreprinse niciun fel de demersuri pentru căminele și casele de cultură neautorizate.

În ceea ce privește aplicarea unor sancțiuni contravenționale, la obiectivele închise temporar pentru perioada de stării de alertă nu au fost aplicate amenzi contravenționale, fiind sancționate doar cu avertisment pentru neîntreprinderea demersurilor în vederea autorizării. În acest caz se află unele unități şcolare dar și o parte din căminele culturale.

JCS-Nicoleta Moraru