Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – După finanţarea a cinci staţii de încărcare destinate maşinilor electrice de către Administraţia Fondului pentru Mediu, de această dată Primăria Reşiţa se înscrie la programul de iluminat public derulat în prezent de această instituţie!

Programul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în valoare totală de 384 de milioane lei se adresează administraţiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public prin folosirea unor tehnologii moderne, eficiente energetic, mai puţin poluante, care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi în acelaşi timp, vor reduce semnificativ costurile pentru iluminatul public stradal. Eligibile pentru accesarea acestui program sunt unităţile admiistrativ-teritoriale din ţară pentru care finanţarea este de maximum 90% din cheltuielile eligibile, sumele fiind împărţite astfel: pentru UAT-urile cu populaţie de până la 4.000 de locuitori, suma maximă eligibilă va fi de 500.000 lei iar pentru UAT-urile cu peste 4.000 de locuitori, suma maximă eligibilă este de 1.000.000 lei.

În acest context, conform unei hotărâri recent adoptate de către administraţia locală reşiţeană, au fost aprobate documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Modernizarea iluminatului public în municipiul Reşiţa“. În prezent, peste 95% din aparatele de iluminat public amplasate pe străzile din Reşiţa sunt cu descărcări în vapori metalici, care conţin o mică cantitate de mercur, substanţă care este foarte toxică în cazul în care acesta ajunge în aer, posibil prin spargerea lămpii de iluminat, acesta fiind unul din motivele care au dus la decizia municipalităţii de a schimba toate corpurile de iluminat cu aparate de iluminat echipate cu module LED (diode electroluminiscente de putere) care prezintă o eficienţă energetică, fiind totodată prietenoase cu mediul înconjurător. Pe de altă parte, s-au luat în calcul şi costurile mult mai mici prin folosirea noilor corpuri de iluminat de tip LED.

Potrivit raportului de specialitate întocmit de Direcţia de Investiţii şi Mobilitate Urbană din cadrul Primăriei Reşiţa, pentru accesarea la acest program derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu, dar şi conform Ghidului de finanţare, este necesar acordul expres al Consiliului Local, acord prin care au fost stabilite de altfel toate detaliile legate de această investiţie. Astfel, devizul general a fost aprobat în sumă totală de 1.162.035 lei, inclusiv TVA, contribuţia financiară proprie a municipalităţii fiind în cuantum de 161.018,90 lei, sumă ce reprezintă 14% din cheltuielile eligibile.

JCS-Nicoleta Moraru

FOTO: PMR