Răcăşdia va avea iluminat public modern! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

RĂCĂȘDIA – Administraţia Fondului de Mediu a publicat pe site-ul instituției o nouă listă conținând 21 de dosare aprobate în cadrul Programului Iluminat Public!

Până în prezent, în cadrul acestui program au fost aprobate 172 de unități administrativ-teritoriale la nivel național. Acestea vor beneficia de finanţare în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 locuitori și maximum 1.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori.

În centralizatorul de proiecte aprobat în data de 8 decembrie în cadrul şedinţei comiterului de avizare se regăseşte şi comuna Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin, care a depus în luna august a acestui an documentele necesare în vederea cuprinderii în programul derulat de AFM privind eficienţa energetică şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, sesiunea 24 iulie-22 septembrie.

Potrivit datelor AFM, valoarea eligibilă pentru comuna Răcăşdia este de 544.425,00 lei, suma propusă pentru finanţare fiind de 489.111,42 lei, cu un procent al valorii eligibile de 89,96 şi un punctaj tehnic de 71,38.

JCS-Nicoleta Moraru