Primăria Reşiţa asigură protecţia persoanelor cu handicap grav - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Persoanele cu handicap grav şi însoţitorii acestora vor avea drepturile băneşti asigurate!

De curând, municipalitatea reşițeană a aprobat pentru acest an un număr de 160 de asistenţi personali care asigură protecţia şi îngrijirea persoanelor cu handicap grav precum şi un număr de 700 de indemnizaţii lunare care se acordă părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav, ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.

Indemnizaţia lunară prevăzută de lege este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele de cele cu paturi. Plata se asigură de către primăria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana îndreptăţită. Legea prevede în mod expres faptul că autorităţile publice locale au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav şi de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal au optat pentru aceasta.

Indemnizaţia lunară care se acordă acestor categorii de persoane se achită de la bugetul local şi este în cuantum de 1348 lei, iar pentru salariul brut al unui asistent personal încadrat la vechime maximă, suma achitată este de 2703 lei, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei lunar.

În luna februarie a acestui an, la Reșița au fost în plată 678 de indemnizaţii, iar 148 de persoane au fost angajate ca asistent personal. Pentru luna martie s-au mai adăugat încă două dosare aprobate pentru încadrarea ca asistent personal, iar trei dosare au fost aprobate în vederea încetării contractului de muncă. În ceea ce priveşte numărul de indemnizaţii aflate în plată, pentru luna martie au fost aprobate 14 dosare pentru acordarea indemnizaţiei, iar 16 dosare au fost înregistrate pentru încetarea acestei indemnizaţii.

Privitor la plăţile efectuate de Primăria Reşiţa în anul 2019 pentru acest fel de venituri, a fost achitată suma de 5.051.271,29 lei pentru plata salariilor asistenţilor personali, iar pentru plata indemnizaţiilor s-a achitat suma de 9.659.408 lei.

JCS-Nicoleta Moraru