Percea nu mai este primar - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CICLOVA – După ce Curtea de Apel Timişoara l-a condamnat, prin sentinţă definitivă, pe Gheorghe Percea, primarul comunei Ciclova, la 5 ani închisoare, prefectul judeţului Caraş-Severin a dispus încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al acestuia!

Pe durata vacantării funcţiei de primar, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de drept de viceprimarul comunei, Cătălin Golu. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

JCS- N.C.