Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Asta reiese din materialul prezentat de Casa Judeţeană de Pensii, la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

La prima şedinţă din acest an a CCDCPPV CS s-a discutat despre situaţia soluţionării cererilor de pensionare sau alte drepturi, precum şi a cererilor de recalculare a pensiei în decursul anului 2019. Materialul a fost prezentat de directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, Dorin Gheorghe Brăilă, care a făcut precizări referitoare şi la motivele întârzierilor: „Au fost soluţionate 90 la sută din cererile pensionarilor, motivele întârzierilor fiind data înregistrării, respectiv în cursul lunii decembrie 2019 sau viciile unor acte doveditoare (a căror justificare legală a fost solicitată). În ceea ce priveşte activitatea cu pensionarea, aceasta a fost mult mai bună în cursul anului 2019, având în vedere că am încercat să convingem cetăţeanul, când vine la ghişeu, să aducă documentele corect. Le-am explicat că în măsura în care au dreptate, pot să vină a doua zi cu documentele corect întocmite, mă refer la formă şi fond, pentru a nu fi respinsă cererea de pensionare şi pentru a fi corect calculată pensia. În urma acestor discuţii, mai mult de 90 la sută dintre cetăţeni au fost convinşi de aceste aspecte, au mai fost şi nemulţumiri, dar printr-o bună înţelegere şi colaborare cu cetăţenii am ajuns să fim la zi cu cererile de pensionare“.

Brăilă a specificat că cele mai mari pensii sunt, cel puţin teoretic, ale magistraţilor, însă pensiile speciale nu sunt plătite de Casa Judeţeană de Pensii, ci de celelalte case de pensii sectoriale. În cursul anului 2019 au fost înregistrate 3312 cereri de pensionare, din care au fost soluţionate, până la finele anului, 3293, iar 888 au fost cazuri de trecere din oficiu la pensia de limită de vârstă.

„Numărul cererilor de pensionare este mai mic decât în anii trecuţi, a spus şeful Casei Judeţene de Pensii, datorită faptului că tot mai multe persoane nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, vârsta standard şi stagiul minim de cotizare, acestea fiind două condiţii elementare. De asemenea, tot mai puţine persoane desfăşoară activităţi în condiţii speciale sau deosebite, grupe la care este redusă vârsta de pensionare. Mai sunt acele persoane care cer transferul în alte localităţi, fiindcă se mută, merg după copii, unde sunt stabiliţi aceştia, acesta fiind un alt motiv pentru scăderea numărului de cereri de pensionare“.

Numărul celor care au solicitat recalcularea pensiei în 2019 a fost de 2809 persoane, din aceleaşi motive ca în cazul cererilor de pensionare, doar 2796 fiind soluţionate. În materialul prezentat se arată că în cazul cererilor de recalculare în care solicitanții au prezentat adeverințe ale căror date au fost deja valorificate, soluționarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației petițiilor, prin comunicarea unor adrese de răspuns la petiție. Astfel, au fost soluţionate 1889 de petiţii, dintr-un total de 1900 de cereri, ca şi în cazul cererilor de pensionare, motivele întârzierilor ţinând de data înregistrării sau nereguli identificate în actele doveditoare.

Per total, în judeţul Caraş-Severin, la finele anului 2019 figurau 76.419 beneficiari de pensii, la toate categoriile, respectiv limită de vârstă şi anticipate, invaliditate, pensii de urmaşi şi pensii în domeniul agriculturii. Pentru a veni în sprijinul pensionarilor din judeţ, îndeosebi a celor din mediul rural afiliaţi asociaţiilor de pensionari din celelalte oraşe, Casa Judeţeană de Pensii a început să organizeze audienţe, mai întâi la Caransebeş, iar în perioada următoare acestea se vor ţine şi la Oraviţa şi la Moldova Nouă.

JCS-Alexandra Gorghiu