Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Casa Corpului Didactic Caraş-Severin şi-a lansat oferta de programe de formare continuă.

Valabilă în anul şcolar 2011-2012, aceasta vizează ameliorarea competenţelor ansamblului corpului profesoral în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale colective, ameliorarea competenţelor individuale pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale individuale şi în vederea promovării în carieră, adâncirea cunoaşterii unui domeniu în vederea dezvoltării profesionale, dar şi lărgirea experienţei într-un domeniu în vederea dezvoltării personale.

Oferta conţine trei programe proprii de formare ale CCD CS acreditate de Ministerul Educaţiei, care însumează 265 ore şi oferă participanţilor 74 credite profesionale transferabile. Acestea sunt „Educaţia şi şcoala incluzivă“, „Perfecţionare-formare minorităţi“ şi „Educaţie ecologică“.

De asemenea, cadrele didactice cărăşene au la dispoziţie încă 12 programe de formare continuă acreditate de alţi furnizori acreditaţi de MECTS cu locaţie în CCD Caraş-Severin şi cinci programe de formare acreditate de beneficiari sau parteneri în cadrul Proiectelor structurale POSDRU. La acestea se adaugă alte patru programe prioritare MECTS precum Programul „Şcoala vine la tine acasă!“, Educaţie Raţional-Emotivă şi comportamentală, Programul „Şcoală fără discriminare“, Consiliere şi orientare, dar şi alte 38 programe propuse spre avizare, fără credite profesionale transferabile, care răspund nevoii de formare a cadrelor didactice din judeţul Caraş-Severin.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu