Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Este o tristă realitate care reiese din cifrele prezentate la nivel de judeţ, vizavi de situaţiile de urgenţă!

Col. Cristinel Coneru, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al judeţului Caraş-Severin, a precizat: „În ceea ce priveşte resursele umane, la finele anului 2019, procentul de încadrare la nivelul instituţiei a fost de 85,61%. Pe parcursul anului 2019, în cadrul inspectoratului nostru au fost încadrate 16 cadre militare, însă în acelaşi timp a fost înregistrat un total de 25 de pierderi de personal, din treceri în rezervă şi demisii. Media vârstei personalului este de 39 de ani şi şase luni. Pe linia gestionării resurselor logistice, menţionăm că parcul auto al unităţii este îmbătrânit în proporţie de 44%, având o uzură fizică şi morală ridicată, fiind întreţinute cu eforturi deosebite, 31 de autovehicule având o vechime de peste zece ani. Fondurile financiare insuficiente, vechimea parcului auto, lipsa pieselor de pe piaţă, nivelul precar al dotării atelierelor unităţii au dus inevitabil la creşterea timpului de mobilizare a autospecialelor în reparaţii. Se reafirmă necesitatea demersurilor necesare ca parcul tehnic al unităţii să fie reînnoit şi completat cu mijloace de intervenţie şi accesorii specifice, fie prin programe operaţionale regionale, fie cu sprijinul autorităţilor locale“.

Îmbunătăţiri au fost aduse datorită Consiliului Judeţean, prin proiecte transfrontaliere.

„În anul 2019, ca urmare a implementării de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a proiectelor cu fonduri europene, au intrat în dotarea unităţii noastre mijloace tehnice în valoare aproximativă de un milion de lei, a declarat şeful salvatorilor cărăşeni. În perioada analizată, ISU «Semenic» în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de lider de proiect, au semnat contractul de finanţare pentru proiectul «Reţea comună durabilă pentru situaţii de urgenţă din Banat», din cadrul programului Interreg IPA CBC România-Serbia, Apelul 2, în prezent aflându-se în etapa de implementare. Acest proiect, în valoare de 1.500.000 de euro, are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii operaţionale de intervenţie în caz de inundaţii şi alte situaţii de risc ale actorilor responsabili din zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Districtul Banatului de Sud din Serbia. Alt proiect aflat în desfăşurare vizează obiectivul de investiţii «Reabilitare termică, energetică şi modernizare la sediul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş», din cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Cererea de finanţare a fost admisă, urmând ca în perioada ianuarie-martie 2020 să se semneze contractul de finanţare“.

Vizavi de activitatea desfăşurată la nivelul structurii de Achiziţii publice, şeful ISU a subliniat că aceasta „a urmărit realizarea aprovizionării cu produse, servicii şi lucrări pentru toate structurile solicitante de la nivelul inspectoratului, în condiţii de eficienţă economică, cu încadrarea strictă în bugetul alocat unităţii. Au fost încheiate 34 de contracte şi s-au efectuat 224 de achiziţii directe de produse şi servicii“.

Iar la capitolul interconectare a subunităţilor şi structurilor de intervenţie, col. Cristinel Coneru a detaliat: „Pe parcursul anului 2019, pe linie de comunicaţii, s-au făcut eforturi pentru extinderea reţelei voce-date a MAI până la nivelul subunităţilor şi dezvoltarea reţelelor locale de tip voce-date, obiectiv care a fost materializat prin conectarea a patru din cele cinci subunităţi ale inspectoratului nostru, comunicarea între structurile şi subunităţile de intervenţie fiind în mod real îmbunătăţită. De asemenea, au fost implementate comunicări prin sistemul de videoconferinţă la două subunităţi şi o soluţie de salvare a datelor în reţea, capabilă să ofere spaţiu de stocare securizat pentru toate structurile din cadrul unităţii noastre“.

JCS-Antoniu Mocanu

1 Comment

  1. ”…timpului de mobilizare a autospecialelor în reparaţii.” Poate de imobilizare în reparații. Dar deh…

Adaugă comentariu