Notele la purtare vor aduce evacuari - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Vor fi reziliate contractelor de închiriere a locuinţelor ANL, sociale sau din fondul locativ de stat ale celor care nu respectă normele de conduită.

Problemele implicate de repartizarea locuinţelor ANL, sociale sau din fondul locativ de stat au fost din nou puse pe tapet în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local Reşiţa. Şi asta pentru că în vreme ce miile de solicitări pentru asemenea locuinţe continuă să curgă, unele dintre ele continuă să rămână goale, chiriaşii fiind plecaţi la muncă în străinătate sau închiriind la rândul lor locuinţele. Totodată, aleşii urbei au luat în calcul scoaterea din spaţii a celor care nu-şi achită chiriile, care fac mereu probleme vecinilor sau care au probleme serioase cu legea.

„Cu privire la aceste locuinţe destinate tinerilor, de stat sau sociale, acolo unde sunt abateri de la normele morale, de conduită civică, acele contracte trebuie să cuprindă câteva clauze, a precizat Mihai Stepanescu, primarul Reşiţei. Asta ca să nu fim trimişi în instanţă de către nu ştiu ce persoane care uită să plătească, spre exemplu, chiria, utilităţile, obligaţiile pe scară, cele comune, care se ceartă cu vecinii, au dosare penale sau care fac cine ştie ce distrugeri în aceste locuinţe. Pentru că sunt foarte multe persoane care figurează pe anumite liste, sunt îndreptăţite să primească anumite locuinţe, dar din cauza unora certaţi cu legea nu pot să le ocupe. Şi atunci consider că acest proiect este extrem de potrivit şi în avantajul acestor acestor persoane serioase, despre care cred că pot ocupa în mod civilizat aceste spaţii“.

Ca măsuri de asigurare, pentru a simplifica procedurile, consilierii reşiţeni au dat putere de titlu executoriu contractelor de închiriere. În acest fel, executarea silită pentru neplata la termen a chiriei se va putea face doar în baza contractelor, fără a mai fi necesară vreo formalitate suplimentară sau costisitoare. Contractele vor fi reziliate de drept în cazul neplăţii chiriei timp de două luni consecutiv, dacă produc stricăciuni, stări conflictuale, dacă nu oferă informaţiile solicitate de către primărie sau administratorul de bloc, dacă a părăsit locuinţa mai mult de două luni, dacă nu respectă normele de conduită şi în multe alte situaţii. De asemenea, primăria va rupe contractul şi în situaţia în care unul din membrii familiei îşi găseşte o locuinţă în altă parte sau dacă titularul îşi schimbă locul de muncă şi domiciliul în altă localitate…

Cine vrea să scape de chirie, îşi poate cumpăra locuinţa. La ultima strigare a celor de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe, tinerii mai au la dispoziţie două săptămâni, până în data de 31 iulie, pentru a-şi cumpăra apartamentele la o valoare de 326 de euro pe metrul pătrat, din care se scade valoarea de amortizare calculată din momentul punerii în funcţiune a locuinţei, până la data vânzării acesteia. Pot cumpăra doar persoanele care au locuit cel puţin un an cu chirie într-o locuinţă pentru tineri, construită prin ANL.

Ţinând cont de preţurile extrem de ridicate ale locuinţelor ANL faţă de cele ale pieţei, cumpărarea lor rămâne un lux pentru cei mai mulţi. În cazul acestor apartamente, viabilă rămâne doar închirierea…

Antoniu Mocanu