Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – După o vacanţă de o săptămână, cursurile se reiau luni, 8 februarie, cu noi măsuri prevăzute de un ordin comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a emis aseară hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate şcolară în parte. Astfel, pentru școlile și grădinițele din Ezeriș și Soceni se aplică scenariul roșu, în care doar preşcolarii și elevii din învăţământul primar participă fizic la ore. La fel și la școlile și grădinițele din Glimboca, Ramna, Vermeș și Ersig.

Alte 168 de unități de învățământ, printre care cele din Reșița, Caransebeș, Oravița sau Bocșa vor începe pe scenariul galben, ceea ce presupune prezență fizică la școală a preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și școală online pentru elevii din ceilalți ani.

Iar scenariul verde, adică prezența tuturor elevilor la școală se aplică celorlalte 225 de unități de învățământ din Caraș-Severin.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 13 din 5 februarie 2021 privind începerea școlii și Anexa pe fiecare școală în parte pot fi consultate AICI.

Pentru pregătirea şcolilor, conducerile acestora vor avea în vedere următoarele aspecte: organizarea spaţiilor de învăţământ astfel încât să se asigure distanţarea de 1 metru, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, se va asigura distanţarea maxim posibilă prin amplasarea optimă a mobilierului, organizarea spaţiilor de recreere, evaluarea necesarului de resurse umane, asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie, asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi cadrele didactice.

Suspendarea cursurilor se va face la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire la o grupă din învăţământul preşcolar sau clasă din învăţământul primar. În această situaţie se suspendă cursurile grupei sau clasei respective. La apariţia a două cazuri de îmbolnăvire confirmate într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, cursurile clasei respective se suspendă pentru o perioadă de 14 zile.

Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic, postliceal, profesional şi dual se vor desfăşura cu prezenţa fizică a elevilor cu respectarea măsurilor de protecţie, indiferent de scenariul epidemiologic. De asemenea, vor fi organizate circuite în interiorul şcolii prin demarcarea cu benzi vizibile care să asigure trasee prestabilite de intrare, deplasare şi de părăsire a unităţii de învăţământ. La intrarea în şcoală şi pe coridoare precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi amplasate dispensere sau flacoane cu dezinfectant. Sălile de clase vor fi aerisite înainte de venirea elevilor timp de 30 de minute, precum şi în timpul pauzelor pentru 10 minute.

Purtarea măştii de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, în schimb este obligatorie pentru copii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal atât în timpul orelor de curs dar şi în pauze. Pentru întreg personalul şcolii, masca de protecția va fi obligatorie în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul pauzelor, atât în exterior cât şi în interior. Totodată, cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al elevilor pe tot parcursul activităţii şcolare.

JCS-N.M.