Lumina județului, reflectată în cifre. La fel și întunericul! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – 62,4% din cheltuielile cu energia ale primăriilor din județ se duc pe iluminatul public. Media pe țară este de 15,4%. Aceste date au rezultat la capătul unui studiu realizat la nivel național de către SavElectro, studiu la care până acum au participat 1056 de primării din țară!

Conform acestui studiu, Caraș-Severinul se plasează sub media națională de utilizare a tehnologiei LED în iluminatul public. Concret, doar 26% din iluminatul stradal funcționează pe LED-uri, față de 42% cât este media pe țară, 35% din iluminatul public din județ fiind automatizat cu senzori. De asemenea, din totalul cheltuielilor cu energia electrică, primăriile din județ cheltuie 62% cu iluminatul public și 28% cu cel administrativ, față de medii naționale de 15,4%, respectiv 48,8%. Cumulat, înseamnă 90% față de 64,2%.

De asemenea, sunt iluminate cu LED-uri 19,4% din clădirile administrate de primării, față de media națională de 27,5%. De asemenea, anul trecut doar 12% dintre primăriile județului au depus proiecte pentru modernizarea iluminatului public față de media națională de 34%.

La ce stăm totuși bine? La gradul de acoperire a iluminatului public stradal, care în județ este de 98%, față de media națională de 90%, și la numărul de lucrări de reabilitare sau modernizare a iluminatului stradal. În 2021, jumătate dintre primăriile județului au efectuat asemenea lucrări în condițiile în care, în țară, doar una din trei primării au derulat asemenea lucrări.

Atunci când se plătesc facturile la curent, în România se aruncă bani pe fereastră pe lumină scumpă. Scriem asta deoarece concluziile studiului arată că sunt puține județele unde iluminatul stradal LED reprezintă cel puțin jumătate din toate lămpile stradale. Am văzut deja că județul Caraș-Severinul nu este printre cele puține. Asta deși beneficiile sunt incontestabile întrucât, pe lângă consumul redus, scade și costul cu mentenanța deoarece LED-urile au o durată de viață de peste 15 ori mai mare decat lămpile convenționale.

Majoritatea județelor neglijează iluminatul clădirilor administrate direct de primării, deși sursele de iluminat din clădiri sunt cel mai ușor de înlocuit, costurile se amortizează cel mai rapid și au și efect benefic asupra productivității funcționarilor. Neglijată este și utilizarea senzorilor. În toate județele predomină folosirea ceasurilor programatoare setate manual, dar sunt și locații unde lipsesc și acestea. În cazul trecerii de la o lampă cu sodiu, fără niciun fel de senzor, la o lampă LED cu sistem de dimare și telegestiune, economiile pot fi de până la 90%.

În consecință, cheltuielile cu iluminatul public și cel administrativ consumă cea mai mare parte a bugetului alocat pentru electricitate, acestea reprezentând cel puțin 80% din totalul cheltuielilor cu electricitatea.

JCS-Ionel Ivașcu