Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – 1139 de laptopuri au fost distribuite de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar/Romania Secondary Education Project (ROSE), ca sprijin în contextul pandemiei SARS-COV2!

Achiziția a fost realizată de Ministerul Educației – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă, granturile fiind acordate de Banca Mondială. Astfel, 23 de licee si colegii din județul Caraș-Severin sunt beneficiarele acestor echipamente finanțate prin programul R.O.S.E. Școlile beneficiare vor derula proiectele ROSE finanțate prin granturi pe o perioadă de 4 ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

În cadrul granturilor R.O.S.E. pentru licee sunt prevăzute trei categorii de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional.

În prima categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, acțiuni destinate înființării sau dezvoltării de rețele școlare.

JCS-Nicoleta Moraru