În Reşiţa, deşeurile inerte vor fi totuşi colectate! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Într-o ediţie trecută relatam despre depozitul de deşeuri inerte provenite din construcţii de la km 2, deşeuri care sunt tot mai des abandonate pe domeniul public!

După procedura de concesionare prin licitaţie publică a haldinei de la km 2 în vederea amenajării unei staţii de concasare şi sortare a deşeurilor inerte, firma care trebuia să presteze o astfel de activitate nu a primit aviz de mediu, fapt pentru care societatea comercială în cauză a solicitat rezilierea contractului de concesiune. Conform legislaţiei, autoritatea locală este obligată să amenajeze o platformă de colectare şi concasare în vederea valorificării deşeurilor inerte.

În cele din urmă, soluţia găsită a fost ca suprafaţa de teren pe care să fie amenajată staţia de deşeuri să fie dată în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Direcţiei de Întreţinere şi Reparare a Patrimoniului din cadrul Primăriei Reşiţa. Decizia a venit în urma unei analize făcute în prealabil într-o şedinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, condusă de administratorul public Paul Vasile. Până la obţinerea autorizaţiei de funcţionare de către DÎRP pentru staţia de concasare de deşeuri inerte, a fost aprobată desemnarea prin negociere directă a unui operator economic ce deţine aprobările legale în vederea închirierii terenului, fără licitaţie publică, dar cu menţinerea tarifelor de închiriere al amplasamentului adjudecat pentru operatorul economic anterior, precum şi cu păstrarea tarifelor pentru cei ce aduc spre procesare deşeuri inerte.

Operatorul economic va avea obligaţia de a recicla şi valorifica minim 70% din materialele intrate pe amplasament şi în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, îşi va asuma plata pe economie circulară. În noul contract va fi prevăzut şi un alt aspect şi anume ca firma să exonereze UAT Reşiţa de taxa de mediu. Acest lucru se va întâmpla până când Direcţia de Întreţinere va primi autorizarea în ceea ce priveşte colectarea şi valorificarea deşeurilor inerte.

JCS-Nicoleta Moraru