Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Rezultatele provizorii de la recensământ arată că județul are 246.588 locuitori. 74.494 sunt pensionari. Prima cifră aparține Institutului Național de Statistică, cea de-a doua Casei Județene de Pensii (CJP) Caraș-Severin la finele lui 2022!

Un calcul simplu arată că aproape unul din trei cărășeni este pensionar. Din numărul total de pensionari, 53.025 primesc pensii pentru limită de vârstă și anticipată, 4.486 sunt pensionari de boală, 752 fiind încadrați în gradul I de invaliditate, 1.862 în gradul II și 1.872 în gradul III. 12.281 cărășeni primesc pensii de urmaș, 846 sunt pensionari în domeniul agriculturii, iar 6.571 beneficiază de legi speciale. Dintre „speciali”, 89 primesc pensii de serviciu magistrați, doi beneficiază de pensii de parlamentar, 104 primesc pensii de artiști și trei pensii de invalizi de război. Diferența până la 6.571 o reprezintă diverse indemnizații acordate eroilor Revoluției din 1989 și urmașilor acestora, persoanelor persecutate politic sau celor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

La categoria pensiilor internaționale, în 2022, CJP a primit 747 de solicitări formulate de lucrători migranţi, gradul de soluționare fiind de 95 %. „Soluționarea cererilor de noi înscriși la pensie și de recalculare pensie a fost operată de nouă salariați. În 2022 am înregistrat în sistemul nostru informatic DOMINO 40.217 solicitări, adrese, acte juridice etc.”, se arată în raportul semnat de directorul CJP, Dorin Brăilă. Conform aceluiași raport, pe baza adeverinţelor şi documentelor justificative, procentul de soluţionare a acestor solicitări este de 99%.

În privința cererilor pentru care solicitanții au prezentat adeverințe deja valorificate, soluționarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației petițiilor prin comunicarea unor adrese de răspuns la petiție, cu informarea petenților despre aceste situații. În 2022, au fost înregistrate 2.159 petiții din care 1.775 depuse de persoane fizice și 384 adrese de la persoane juridice. 2.140 dintre ele au fost soluționate până la 31 decembrie, alte 19 urmând a fi soluționate. „Diferențele dintre solicitările înregistrate și cele soluționate rezultă din faptul că cele 19 au fost înregistrate în cursul lunii decembrie 2022, termenul de soluționare de 30 de zile de la înregistrare împlinindu-se în cursul lunii ianuarie 2023. În situația cererilor de recalculare prin valorificarea unor adeverințe atestatoare a unor perioade încadrate în grupele I și/sau II de muncă, am solicitat emitenților să prezinte documentele justificative în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de încadrare a activităților solicitate a fi valorificate la pensie în grupele I și/sau II de muncă, fapt care conduce la prelungirea perioadei de soluționare până când unitățile emitente înțeleg să se conformeze solicitărilor noastre”, se mai arată în raportul semnat de Dorin Brăilă.

JCS-Ionel Ivașcu/Nicoleta Moraru