Ghici cine rămâne fără maşină la Reşiţa - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Aleşii reşiţenilor au votat un nou regulament care să scape rapid municipiul de vehiculele oprite sau parcate neregulamentar!

Potrivit documentului, ridicarea vehiculelor, (semi)remorcilor, rulotelor se face pentru descongestionarea drumurilor publice, eliberarea căilor de circulaţie şi pietonale, asigurarea liberei circulaţii, protejarea pietonilor şi respectarea regulilor de circulaţie impuse de cadrul legal. Ridicarea şi transportul în locuri special amenajate se face de către cei de la Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului, în prezenţa Poliţiei Rutiere sau Locale. Iar elibararea se face de către Poliţia Rutieră sau Locală.

Pentru ridicare, cei de la Întreţinere pot apela la firme specializate. Iar restituirea se face numai după dovada achitării tarifului aferent operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, precum şi a sancţiunii contravenţionale emise de Poliţia Locală. Cine nu-şi ridică maşina în termen de 30 de zile, rămâne fără ea, aceasta trecând în domeniul privat al municipalităţii, urmând să fie valorificată prin vânzare sau valorificare la o unitate de colectare a deşeurilor.

Mai mult decât atât, cine încearcă să oprească ridicarea maşinii, riscă amenzi de 500-1.000 de lei pentru obstrucţionarea personalului de la Întreţinere. Restul tarifelor au fost stabilite astfel: 500 de lei pentru ridicarea şi transportul vehiculelor, 100 de lei pe zi pentru depozitarea şi custodia sub pază. Ziua de depozitare se consideră de la ora intrării în depozit, până la aceeaşi oră a zilei următoare. Prima zi se taxează integral. Aşadar, cine riscă să rămână fără maşină?

Vor rămâne fără maşini şi remorci cei care opresc sau staţionează neregulamentar:

– în zona unde este interzisă oprirea voluntară;

– în zona de acţiune a indicatorului „Oprire interzisă“, a celui de „Staţionare interzisă“, precum şi pe marcajul care interzice staţionarea. În aceste zone, vor fi montate indicatoare de avertizare în legătură cu ridicarea vehiculelor;

– pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la o distanţă mai mică de 50 de metri înainte şi după acestea;

– pe poduri, viaducte, pe şi sub pasaje denivelate;

– în curbă şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 25 de metri, dacă în zonă nu există alte reglementări;

– pe trecerile de pietoni ori la mai puţin de 25 de metri înainte şi după acestea;

– în intersecţii, sensuri giratorii, precum şi în zona de preselecţie unde e linie continuă;

– în staţiile transportului public;

– în dreptul altui vehicul oprit, stânjenind circulaţia a două vehicule din sensuri opuse, în dreptul marcajului continuu, astfel încât ceilalţi să fie nevoiţi să treacă peste acest marcaj;

– în locuri unde împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau marcaj luminos;

– pe sectoarele de drum sub acţiunea indicatoarelor „Drum îngustat“, „Prioritate pentru circulaţia din sens invers“ sau „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers“;

– pe pistele pentru pietoni ori biciclete sau pe benzile rezervate anumitor categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

– pe partea carosabilă a drumurilor;

– pe trotuar, cu excepţia situaţiei în care administratorul acestuia a executat amenajări legale pentru parcare;

– acolo unde este interzisă depăşirea;

– pe drumuri mai înguste de 6 metri;

– în dreptul căilor de acces spre proprietăţi învecinate drumurilor;

– în rampe şi în pante;

– în dreptul indicatorului „Staţionare alternantă“, în altă zi sau perioadă decât cea admisă, ori a celui „Zonă de staţionare cu durată limitată“, peste durata stabilită;

– în parcările Primăriei (cu plată, închiriate etc), fără drept, mai mult de 48 de ore;

– pe spaţiile verzi, în parcuri, locuri de agrement, spaţii şi locuri de joacă pentru copii;

– în locurile pentru persoanele cu dizabilităţi;

– fără respectarea marcajului rutier de ghidare, ocupând astfel mai multe locuri de parcare;

– în locurile în care blochează accesul în, din clădiri de firme, curţi, alei, pieţe, parcări, şantiere şi alte căi de acces;

– cu scopul vânzării, în afara locurilor special amenajate.

Excepţie fac doar structurile de intervenţie, în misiuni care au caracter urgent. Regulamentul pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Reşiţa era de o reală necesitate, însă cadrul legal de până acum a făcut ca primăria să nu se poată ocupa decât de ridicarea rablelor de pe raza municipiului. Şi el va intra în vigoare începând din 1 septembrie.

JCS-A.M.