Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Studenţii şi masteranzii interesaţi să lucreze în vacanţa de vară în Germania se pot înscrie în cursă.Tinerii studenţi şi masteranzi care-şi doresc o vacanţă de vară lucrativă în Occident au acum o astfel de ocazie oferită de către statul German. La nivel naţional, va fi organizată o selecţie pentru cei interesaţi să lucreze pe o perioadă de cel puţin două luni, după cum se arată într-un comunicat emis de către AJOFM Caraş-Severin.

Se pot înscrie în cursă doar tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care au cunoştinţe bune sau foarte bune de limba germană, acumulate de-a lungul a cel puţin trei ani de studiu, şi care au calitatea de studenţi sau masteranzi la o facultate de stat sau particulară acreditată, la cursuri de zi, colegiu tehnic sau colegiu.

Selecţia este coordonată de către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Bucureşti, iar formularele necesare completării dosarului pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei (www.bucuresti.anofm.ro), la rubrica „Actualizări“. Pentru înscriere sunt necesare: copia actului de identitate şi, opţional, a paşaportului (ambele documente să mai fie valabile cel puţin şase luni), o fişă de solicitare completată pe calculator, imprimată în două exemplare şi semnată (formularul Bewerbung 2013, disponibil pe site-ul AMOFM Bucureşti), o adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi tipul cursurilor urmate (formularul tipizat al facultăţii), o altă adeverinţă de la facultate (Immatrikulationsbescheinigung – formularul şi instrucţiunile de completare sunt disponibile pe site-ul Agenţiei din capitală), dovada acreditării, în cazul facultăţilor particulare, copia foii matricole (sunt exceptaţi studenţii din anul I), recomandare de la unul dintre profesorii de la facultăţii, trei fotografii tip paşaport şi copia permisului de conducere, acolo unde este cazul.

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limba germană au debutat deja, derulându-se până în 15 februarie, după următorul program: de luni, până joi, între orele 9.00 şi 15.00, iar vineri, de la 9.00 la 12.30, la sediul AMOFM Bucureşti, situat în Sectorul 5, pe str. Spătaru Preda nr. 12, corp A, parter. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0758/236.632 sau la sediul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr 17 (0255/212.160).

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu