Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Învăţământul cu program sportiv integrat se organizează numai ca învăţământ de zi.Ministerul Educaţiei a aprobat recent regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat.

Acesta se adresează personalului de conducere, îndrumare şi control din inspectoratele şcolare judeţene, personalului didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor, părinţilor şi reprezentanţilor autorităţilor locale care vin în contact cu unitatea de învăţământ. Învăţământul cu program sportiv integrat se organizează numai ca învăţământ de zi, pentru elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obţinerea performanţelor sportive şi promovarea la loturile naţionale.

Conform regulamentului, unităţile cu învăţământ sportiv pot să fie organizate în variantele primar-gimnazial, gimnazial-liceal, primar-gimnazial-liceal, prin unităţi de învăţământ cu profil sportiv şi clase cu profil sportiv în cadrul altor unităţi de învăţământ. Părinţii şi tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat, în vederea realizării obiectivelor educaţionale şi a obiectivelor de performanţă sportivă.

De asemenea, au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu profesorul antrenor al clasei sau grupei pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor. În învăţământul sportiv integrat liceal, calitatea de elev-sportiv se dobândeşte în clasa a IX-a, prin admitere, sau prin transfer în clasele X-XII. Pe lângă drepturi, elevii sportivi au şi obligaţii.

Printre alte îndatoriri prevăzute de regulament, tinerii trebuie să manifeste devotament şi respect pentru prestigiul unităţii de învăţământ, să înţeleagă, să îşi însuşească şi să îşi exprime demnitatea de elevi-sportivi, să fie combativi în limitele regulamentului şi ale sportivităţii în competiţii, oneşti, loiali, să manifeste un comportament civilizat, o atitudine hotărâtă faţă de abaterile celor din jur, modestie, onestitate, politeţe, disciplină şi o bună pregătire profesională.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu