Comunicat de presă demarare proiect „Consolidarea capacității unității de învățământ Școala Gimnazială Lăpușnicu Mare, Comuna Lăpușnicu Mare, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

LĂPUȘNICU MARE. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Lăpușnicu Mare anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unității de învățământ Școala Gimnazială Lăpușnicu Mare, Comuna Lăpușnicu Mare, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 149772, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Beneficiar: Comuna Lăpușnicu Mare

Valoarea totală a proiectului: 339.928,63 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 338.813,63 lei

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea resurselor sanitare necesare în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

 1. Achizitionarea unui numar de 6.900 masti de protectie pentru 46 de elevi inscrisi in unitatile de invatamant de stat indicate in cadrul sectiunii Grup tinta si achizitionarea unui numar de 2.250 masti de protectie pentru un numar de 15 cadre didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat indicate in cadrul sectiunii Grup tinta.
 2. Achizitionarea unui numar de 20 de viziere de protectie pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant de stat indicate in cadrul sectiunii Grup tinta.
 3. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat indicate in cadrul sectiunii Grup tinta cu 720 litri dezinfectant de maini pentru elevii si cadrele didactice din aceste unitati de invatamant.
 4. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat indicate in cadrul sectiunii Grup tinta cu 3.000 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestor unitati de invatamant.
 5. Asigurarea unui numar de 1.300 de manusi sanitare pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii de invatamant de stat indicata in cadrul sectiunii Grup tinta.
 6. Dotarea unitatii de invatamant preuniversitar de stat indicata in cadrul sectiunii Grup tinta cu un numar de 10 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului.
 7. Dotarea unitatii de invatamant preuniversitar de stat indicata in cadrul sectiunii Grup tinta cu un numar de 10 termometre necesare in vederea masurarii temperaturii corporale a persoanelor implicate in procesul educational.
 8. Este implementat proiectul, realizata monitorizarea si raportarea derularii proiectului.
 9. Este realizata promovarea proiectului si realizata activitatea de informare cu privire la acesta.
 10. Este realizat raport de audit al proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Depunerea proiectului si asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului.
 2. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectul finantat din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.
 3. Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 4. Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr- un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.

Data începerii proiectului:  01.10.2020

Data finalizării proiectului: 28.02.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020