Caraş-Severin, Romania

FOROTIC. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Forotic anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unității de învățământ din Comuna Forotic, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 149774, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Beneficiar: Comuna Forotic

Valoarea totală a proiectului: 453.599,47 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 452.484,47 lei

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea resurselor sanitare necesare în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

 1. Asigurarea unui numar de 23.700 masti de protectie pentru 158 de elevi inscrisi in unitatea de invatamant de stat din Forotic si asigurarea unui numar de 2.850 masti de protectie pentru 19 cadre didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul acesteia.
 2. Asigurarea unui numar de 25 de viziere de protectie pentru cadrele didactice.
 3. Dotarea unitatii de invatamant preuniversitar de stat din comuna Forotic cu 1.375 litri dezinfectant de maini pentru elevi si cadre didactice.
 4. Dotarea unitatii de invatamant de pe raza comunei Forotic cu 3.450 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acesteia.
 5. Dotarea unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Forotic cu un numar de 17 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului.
 6. Dotarea unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Forotic cu un numar de 10 termometre necesare pentru verificarea temperaturii corporale a elevilor, dar si a celorlalte persoane implicate in procesul educational.
 7. Asigurarea unui numar de 1.900 manusi sanitare pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii de invatamant de stat din comuna Forotic
 8. Asigurarea unui grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Implementarea proiectului, urmata de realizarea monitorizarii si raportarii derularii proiectului.
 10. Promovarea proiectului si realizarea activitatii de informare cu privire la acesta.
 11. Realizarea unui raport de audit al proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Cei 158 de elevi si cele 19 cadre didactice primesc mastile de protectie necesare, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 2. Cele 19 cadre didactice primesc viziere de protectie reutilizabile in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 3. Unitatea de invatamant preuniversitar din comuna Forotic este dotata cu 1.375 litri dezinfectant de maini pentru elevi si cadre didactice, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 4. Unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Forotic sunt dotate cu 3.450 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestei unitati de invatamant.
 5. Unitatile de invatamant preuniversitar din Forotic sunt dotate cu 17 nebulizatoare in vederea sterilizarii aerului din aceste unitati.
 6. Unitatile de invatamant de stat din Forotic sunt dotate cu un numar de 10 termometre necesare pentru verificarea temperaturii corporale a elevilor, dar si a celorlalte persoane implicate in procesul educational.
 7. Cele 19 cadre didactice primesc manusi sanitare in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 8. Proiectul este depus, implementat si este realizata monitorizarea si raportarea derularii proiectului.
 9. Proiectul este promovat si activitatea de informare cu privire la acesta este realizata.
 10. Proiectul va beneficia de realizarea unui raport de audit.

Data începerii proiectului:  01.12.2020

Data finalizării proiectului: 28.02.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020