Caraşova, pierdută printre faldurile salcâmilor - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAȘOVA – Salcâmii de pe dealurile Caraşovei se aştern într-o înclinare dulce, desfăşurând întinderi albe în limpezişul zărilor. Peste seninul cerului, peste verdele crud al dealurilor şi albul băgrinilor se aşterne o moliciune, iar peste ochii ce privesc această împletire parcă se lasă de sus o pace dumnezeiască.

Ce poate fi mai frumos decât salcâmii înfloriţi, scăldaţi în seninul cerului? Dacă mergeţi zilele astea în zona Caraşova, floarea înmiresmată a salcâmilor încântă ochiul şi sufletul. Ajung câteva minute pentru a da gândurilor o formă dulceagă. Ajung câteva minute să vedeţi cum scânteierile apusului se sfarmă de muchiile dealurilor albe, iar florile de salcâm par înmărmurite ca de-o vrajă! Nu lăsaţi primăvara să treacă fără să admiraţi un tablou al primăverii, cum numai Natura îl poate creiona în delicateţe şi puritate.

FOTO: Nina Curiţa