Caraş-Severin, Romania


Demersurile în acest sens au început
demult. Măsurătorile vântului
arată că zona Clisurii Dunării ar avea
cel mai mare potenţial eolian din ţară.
Consiliul Local Pojejena va scoate la licitaţie,
în acest scop, circa 1.200 de hectare de teren,
pe care vor fi amplasate 120 de centrale eoliene.


La fel se va întâmpla şi la Socol,
unde vor fi amplasate alte 120 de eoliene. După ce
Consiliul Judeţean va elibera autorizaţiile
de construire, firma care se ocupă cu producerea
energiei eoliene va începe lucrările
în zonă. Beneficii sunt destule.


De exemplu, Consiliul Local Pojejena va avea un
câştig anual de 120.000 de euro, în
timp ce energia electrică în comună va
fi distribuită gratuit. În plus, din
vânzarea energiei, firma va plăti o
cotă parte Consiliului Local Pojejena,
existând şi posibilitatea creării de
locuri de muncă. „Dacă lucrurile vor
decurge normal aici, la noi, va fi înfiinţat
cel mai mare parc eolian din România“, ne-a
declarat primarul comunei Pojejena, Omer Radovancovici.


De fapt, mai multe zone din Caraş-Severin au fost
vizate de diverse firme pentru amplasarea de centrale
eoliene. La nivel global şi regional se simte o
acută creştere a nevoii de energie. Chiar
dacă există studii care susţin că
eolienele au efect negativ asupra populaţiei,
firmele caută ca centralele eoliene să
răspundă standardelor europene în
domeniu, sursele de zgomot rămân extrem de
reduse şi fără efecte disturbante.


Un alt parc eolian, mai mic, va fi înfiinţat
la Vrani. Şi aici, lucrurile sunt în
plină desfăşurare, parcelele pe care vor
fi amplasate centralele eoliene fiind deja
identificate. De asemenea, pe platoul alpin Muntele
Mic, la cota 1.800 de metri, vor fi amplasate 16
centrale eoliene.


Capacitatea cumulată a acestora este de 14,4
MW/oră. Centralele nu vor fi amplasate ca să
împodobească peisajul, ci cu scopul
producerii energiei electrice din surse regenerabile.
Eolienele vor fi amplasate pe Platforma de netezire
Borăscu.


Din punct de vedere financiar, valoarea totală a
proiectului este estimată la 30 de milioane de
euro, din care aproximativ 500.000 de euro vor fi
utilizaţi pentru lucrările de minimizare a
impactului asupra factorilor de mediu.


Nina Curiţa

[email protected]