Bani pentru celebrarea celor 250 de ani de foc nestins la Reșița - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile de 5 milioane de lei pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice şi care vor fi derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 31 octombrie 2021!

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Aceasta este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice. Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări, investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice. Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Unul din subprogramele prezente în ghid este Reşiţa – 250 de ani de siderurgie, în cadrul căreia se oferă finanțare de peste 1.000.000 de lei pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente. Perioada pentru depunerea proiectelor este de 25 ianuarie – 1 martie, 2021.

Rămâne de văzut cum vom ști să accesăm acești bani și ce vom face cu ei. Se tot vorbește de atragerea turiștilor în zona noastră. Poate că și povestea siderurgiei reșițene ar putea fi introdusă într-un circuit turistic. Un muzeu, o expoziție, ceva crâmpeie din realizările oțelarilor reșițeni, învelite într-o poveste frumoasă ar putea stârni interesul turiștilor. În fond, municipiul chiar are ce povesti despre această ramură industrială. Face parte din tradiția Reșiței și… să recunoaștem, orașul actual s-a născut și crescut în jurul uzinelor în care acum aproape 250 de ani se aprindea ceea ce va deveni cunoscut drept… focul nestins de la Reșița.

Primarul Nelu Popa ne-a spus că săptămâna aceasta se finalizează o listă cu cinci obiective pentru care se cere finanţare: „Vom identifica şi selecta cinci obiective. Eu îmi doresc să intervenim pe vilele UCMR şi pe Sinagoga de lângă Universalul Vechi“.

JCS-Nina Curiţa