Caraş-Severin, Romania

MOLDOVA NOUĂ – Liceul Tehnologic „Clisura Dunării“ din Moldova Nouă va primi prin Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Școlar peste 950.000 lei!

La sfârşitul săptămânii trecute au fost semnate, la Palatul Copiilor din Reşiţa, contractele de finanțare dedicate implementării investițiilor specifice Schemei de Granturi din cadrul „Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Școlar“, finanțate prin Componenta C15- Educație din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pe lista celor 33 de unităţi de învăţământ din judeţ, beneficiare ale PNRAS, runda I, se află şi Liceul Tehnologic „Clisura Dunării“ din oraşul Moldova Nouă, suma alocată fiind de 951.042,08 lei.

„Prin acest program ne propunem să prevenim riscul abandonului școlar, să reducem părăsirea timpurie a școlii și, implicit, să creștem rata de tranziție spre învățământul liceal, să digitalizăm procesul instructiv-educativ, să susținem procesul educațional prin participarea la un program de educație remedială pentru elevii din ciclul gimnazial. Pentru a realiza aceste obiective în folosul elevilor din clasele V-VIII, prin PNRAS se va asigura distribuirea unei mese calde, se vor desfășura lecţii remediale, sesiuni de consiliere şi orientare profesională, consiliere şi/sau educaţie parentală, activități preventive, de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, inclusiv acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying, măsuri pentru combaterea segregării școlare, activități de team building, jocuri de improvizație, ateliere de creație, proiecte sociale și culturale, acțiuni ecologice, de educație pentru sănătate, activități pedagogice și de sprijin, activități extra-curriculare de tip excursii, tabere și activități outdoor. PNRAS răspunde și necesităților de formare a personalului didactic al școlii, pentru utilizarea noilor tehnologii digitale în procesul de predare și învățare. Prin PNRAS se vor satisface și nevoile școlii, având în vedere dotarea claselor prin achiziționarea de echipamente educaționale, programe informatice educaționale și platforme cu conținut educațional, care să ajute la interactivitatea procesului didactic. Considerăm că, atât pentru instituția noastră, cât și pentru comunitatea locală, proiectul va avea un impact pozitiv major, prin implicarea unui număr mare de elevi pe durata celor 3 ani școlari de implementare“, au precizat reprezentanţii acestei unităţi de învăţământ.

JCS-Nicoleta Moraru