Au început lucrările pentru salvarea Turnului de la Bocşa - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

BOCŞA – Voluntarii de la Ambulanţa pentru Monumente-Banat au început igienizarea Turnului de la Bocşa și a perimetrului acestuia, eliberând zona de vegetația excesivă, de deșeuri și moloz!

Potrivit celor de la Ambulanța Monumentelor, se dorește realizarea unei structuri noi de acoperire a turnului, proiectată pe baza elementelor prăbușite descoperite la baza acestuia. Noua structură de lemn va fi acoperită cu tablă fălțuită pe suport de astereală, ca urmare a studiului istoric întocmit anterior. În urma montării schelelor, se va inspecta starea zidăriei de la nivelul cornișelor și se va interveni prin recompletări punctuale acolo unde va fi cazul.

„Suntem deja de o săptămână în Bocșa, iar acest monument încă ne surprinde cu istoria construirii lui, dezvăluind la fiecare colț și fiecare ungher ascuns ceva nou. Turnul de alimentare al fostului furnal continuă să reziste de mai bine de 200 de ani, dar acum are nevoie de ajutorul nostru. Săptămâna aceasta am reușit să eliberăm monumentul de tot molozul care a ajuns în interior, să curățăm proximitatea și interiorul lui de toată vegetația invazivă și am început atelierul de dulgherie pentru construirea șarpantei și atelierul de zidire al cărămizilor dislocate“, notează cei de la Ambulanţa pentru Monumente-Banat în jurnalul de șantier din prima săptămână.

Printre celelalte activităţi ce trebuie făcute acolo se numără montatul schelelor și pregătirea zonelor de lucru, degajarea pieselor prăbușite din interior în toate cele 3 corpuri, completări zidărie la nivelul turnului de alimentare (curățare zidărie dislocată, completări, rezidire, realizare mortar), realizarea fermelor (18 căpriori, două cosoroabe, 8 clești), montare șarpantă, inclusiv astereală, montare tablă fălțuită.

Turnul de alimentare al furnalului de la Bocşa, monument istoric regăsit în lista LMI 2015 sub codul CS-II-m-B-11037, rămâne martorul acestei lungi istorii siderurgice, atât a orașului, cât și a întregului Banat montan. Este valoros atât din punct de vedere arhitectural, estetic și plastic, cât și din punct de vedere tehnic, prin componentele păstrate și elementele adiacente acestuia (canal de aducțiune, aliniament de arbori seculari, gară etc).

JCS–L.A.