Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Aceasta anul trecut, după verificarea buletinelor de analiză a probelor prelevate la Lișava și Ciudanovița!

Potrivit unui raport al Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, „nu au fost înregistrate modificări față de proba zero (prelevata înaintea inundării) din forajele de hidroobservație, de asemenea, concentrațiile de radionuclizi din apele de mină din cele două puțuri de la minele Lișava și Ciudanovița pe perioada inundării se încadrează în intervalul înregistrat în ultimii ani“.

Se menține însă în continuare riscul depășirii concentrațiilor maxime admise de uraniu natural în apele evacuate din cele două stații de tratare a apelor de mină și contaminarea pârâului Natra, de către apele pluviale ce spală foste zone de exploatare. Acest lucru poate crea implicit și probleme transfrontaliere, având în vedere localizarea minelor în imediata vecinătate a graniței cu Serbia. Apele deversate necontrolat în emisar pot afecta pânza freatică existentă, iar prin afluentul Lișava, râul Caraș, care străbate o distanță de 50 de kilometri trecând prin localitățile Giurgiova, Ticvaniu Mare, Gradinari, Văradia, Mercina și Vrani.

Potrivit raportului CJ al GNM, „menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de evacuare şi de tratare a apelor de mină asigură, în prezent, derularea programului etapizat de inundare controlată a complexului de mine Lişava şi Ciudanoviţa şi, astfel, prevenirea contaminării pânzelor freatice cu ape poluate radioactiv, precum și deversarea în emisari a apelor cu conținut ridicat de elemente radioactive“.

Riscurile majore privind poluarea factorilor de mediu sunt generate de intrarea în insolvență a Companiei Naționale a Uraniului și, decurgând de aici, incertitudinea asigurării fondurilor necesare continuării activității de evacuare și tratare a apelor de mină, sau în cel mai rău caz întreruperea energiei electrice necesare funcționării stațiilor de pompe care asigură evacuarea apelor de mină din subteran. „Ceea ce poate duce la compromiterea totală a lucrărilor de conservare și închidere nefinalizate, precum și la evacuarea necontrolată a apelor de mină netratate în emisar.“, avertizează Garda de Mediu.

JCS-Walter Fleck

Adaugă comentariu