ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Primaria Municipiului Resita, titular al proiectului „Studiu de fezabilitate (SF) Extindere retele de gaze naturale si bransamente in cartierele Moniom, Doman, Secu si Cuptoare“ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru proiectul „Studiu de fezabilitate (SF) Extindere retele de gaze naturale si bransamente in cartierele Moniom, Doman, Secu si Cuptoare“ propus a fi amplasat in cartierele Municipiului Resita: Moniom, Doman, Secu si Cuptoare, judetul Caras-Severin.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior nr. 73, in zilele de luni-joi intre orele 8 – 15 si vineri intre orele 8 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.