Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Plata taxelor de parcare pe anul 2023 se poate efectua până în data de 31.03.2023!

Programul este următorul:

                        – Luni și Miercuri      08.00-14.30
– Marți și Joi              08.00-15.30
– Vineri                      08.00-12.00

Reînnoirea (prelungirea) abonamentului de parcare va putea fi efectuată la Compartimentul Parcări de Reședință, str. Petru Maior nr. 2 (Bloc 800), cam. 3310, în intervalul 09.01.2023 – 31.03.2023 sau online pe platforma parcaridedomiciliu.primariaresita.ro

IMPORTANT Depăşirea acestui termen de plată duce la declararea locului de parcare ca fiind vacant şi atribuirea sa prin licitaţie publică, solicitantului/solicitanţilor care au cereri în aşteptare.

Pentru plata taxei anuale de parcare sunt necesare următoarele documente:

            – Certificat de înmatriculare cu viza I.T.P. la zi și contract comodat, împuternicire dacă autovehiculul nu este în proprietate.
– Buletin de identitate solicitant.

Informaţii suplimentare la tel. 0255/212483 interior 20, 0774677391.