Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Municipiul Reşiţa, prin Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa,cu sediul în Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2, Serviciul Parcări, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ pentru distribuirea locurile de parcare rămase neocupate din zonele Cartier Moroasa, Poliţie spre Peco, Poliţie spre Centru, P-ţa Reşiţa-Sud, str. Libertăţii, str. Independenţei, str. Romanilor, Cartier Valea Domanului, str. I.L. Caragiale).

Depunerea cererilor în vederea participării la licitația publică pentru locurile de parcare declarate vacante la data de 31.03.2022, pentru zonele menționate mai sus se poate efectua până la data de 29.04.2022.

Pentru Strada Panseluței și Strada Eftimie Murgu graficul de depunere a cererilor se va desfășura conform următorului program :

Strada Panseluței (recent reabilitată)

  • In perioada 18.04.2022 – 29.04.2022 depuneri cereri rezervare pentru persoane cu dizabilități.

  • În perioada 02.05.2022-13.05.2022 depuneri cereri pentru toți ceilalți solicitanți.

Strada Eftimie- Murgu (recent reabilitată)

  • În perioada 25.04.2022 – 06.05.2022 depuneri cereri rezervare pentru persoane cu dizabilități .

– În perioada 09.05.2022 – 20.05.2022 depuneri cereri pentru toți ceilalți solicitanți.

Cererile se depun la Serviciul Parcări, Compartimentul Parcări de reședință, cu sediul pe str. Petru Maior nr. 2 (Bloc 800), et. 3, camera 3310.

Posesorii autovehiculelor care utilizează parcarea de reședință, și nu achită taxa de parcare aferentă vor fi sancționați contravențional cu amendă de la 200 la 500 lei, conform H.C.L. Nr. 185 din 26.05.2021, privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea parcărilor publice de reședință/domiciliu situate pe domeniului public al Municipiului Reșița.

Informaţii suplimentare la tel 0255/212483, 0255/220546 interior 20 .

Director executiv Liviu Marius GÂRTOI

 Șef serviciu Daniel Țăpuc