ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

ANINA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11809/2021. Nr. 13492/13.05.2021. Anunţ privind anularea licitatiei de vanzare bunuri imobile.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraş Severin – Colectare din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timişoara anunță că licitația privind vânzarea bunurilor imobile, reprezentând: – Clădire cu regim de înălțime P + E, reprezentând Bloc de locuințe nr. 8 compus din 18 apartamente, în suprafață desfașurată de 840 mp, situată în localitatea Anina, Str. Brădet, nr. 8, județ Caraş-Severin; – Clădire cu regim de înălțime P + E, reprezentând Bloc de locuințe nr. 13 compus din 18 apartamente, în suprafață desfașurată de 836 mp, situată în localitatea Anina, Str. Brădet, nr.13, județ Caraş-Severin, bunuri aflate în proprietatea ORAȘUL ANINA, CUI: 3227912 în calitate de garant ipotecar al S.C. ANTREPRIZA STEIER S.R.L., cu sediul în Anina, str. Sfânta Varvara nr. 51, județ Caraş-Severin, CUI: RO30546870, programată pentru data de 20.05.2021, orele 1200, se anulează.