Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Dosar de executare nr. 15611. Nr. 32638/28.12.2023. Anunţ privind anularea licitaţiei de vânzare bunuri imobile.

anunt finante

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara anunţă că licitaţia privind vânzarea bunului imobil, reprezentând: Teren intravilan – construibil, în suprafaţă de 1.795 mp, deţinut în baza Extrasului CF nr. 46514 Reşiţa, aflat în proprietatea ATLAS MARCAJE RUTIERE S.R.L. cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 73, ap. 9, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 38851918, programată pentru data de 11.01.2024, ora 13.00, se anulează ca urmare a suspendării provizorii a executării silite începută în dosarul de executare nr. 15611, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în cadrul contestaţiei la executare, conform Sentinţei Civile nr. 1096 din 18.12.2023, emisă de Judecătoria Resiţa.