Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Jud. Caraş-Severin, Str. Domanului, nr. 2, Reşiţa, 320071. Dosar de executare nr. 10180/2022. Nr. 6319/15.03.2023. Anunţ privind anularea licitaţiei de vânzare bunuri imobile.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara anunţă că licitaţia privind vânzarea bunului imobil, reprezentând: Clădire administrativă P + 1 E, în suprafaţă de 1.232 mp, situată în localitatea Bocşa, str. Dognecei, nr. 10, judeţ Caraş – Severin, înscris în Cartea Funciară nr. 33154 Bocşa, Nr. cadastral/ Nr. topografic: 33154-C1, aflat în proprietatea S.C. BOCSA MIN S.A., cu sediul în localitatea Bocşa, str. Dognecei, nr. 12, judeţ Caraş-Severin, CUI: 13474405, programată pentru data de 17 martie 2023, ora 10.00, se anulează ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului, conform Încheierii Civile nr. 11/JS/CC din 09.03.2023, emisă de Tribunalul Caraş-Severin.