ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin – Colectare. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Jud. Caraş-Severin, Str. Domanului, nr. 2, Reșița, 320071. Dosar de executare nr. 11886/2022. Nr. 18842-5/02.08.2022. Anunţ privind anularea licitației de vânzare bunuri imobile.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș Severin – Colectare din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara anunță că licitația privind vânzarea bunului imobile, reprezentând Teren extravilan în suprafaţă de 1.100 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30620 Brebu, aflat în proprietatea S.C. TESSERACT – ARH S.R.L., CUI: 30664698, programată pentru data de 18 august 2022, ora 14:00, se anulează ca urmare a depunerii de către debitor a Notificării de restructurare în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.