Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Municipiul Reșița organizează în data de 12 aprilie 2023, licitație publică pentru vânzarea următoarelor loturi de teren ce se regăsesc în intravilanul Municipiului Reșița, strada 24 Ianuarie, având regimul juridic de proprietate privată a Municipiului Reșița:

➡️ Lotul 1 – teren în suprafaţă de  1000 mp
➡️ Lotul 2 – teren în suprafaţă de  1020 mp
➡️ Lotul 3 – teren în suprafaţă de  1045 mp
➡️ Lotul 4 – teren în suprafaţă de  1300 mp
➡️ Lotul 5 – teren în suprafaţă de  1390 mp

Terenul se vinde în scopul edificării unor construcţii-case, pentru a răspunde necesității cetățenilor. Prețul de pornire este 20 euro (fără TVA).

Ofertanţii interesaţi – persoane fizice sau juridice – vor depune documentaţia necesară înscrierii la licitație la „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”, str. Petru Maior nr. 2 (Bloc 800) – etaj III, Registratură – până la data de 11.04.2023 ora 14:00.

În link-ul de mai jos se regăsesc toate INSTRUCȚIUNILE necesare ofertanților:
https://www.primariaresita.ro/…/INSTRUC%C8%9AIUNI%20OFERTAN…

Detalii suplimentare la: tel: 0255.220.546, e-mail: patrimon[email protected]

 

Adaugă comentariu