Caraş-Severin, Romania

ANINA – Administraţia oraşului a cerut Reşiţei acordul în vederea demarării lucrărilor care vor trece pe teritoriul municipiului. Şi l-a primit! Cei din Anina vor avea contoare ultrasonice, cu posibilitatea citirii de la distanţă, iar investiţia este una de amploare, valorând peste 20 de milioane de lei!

Aleşii reşiţenilor au votat, în calitate de proprietar al terenurilor pe unde vor trece reţelele, fiind vorba despre realizarea unei investiţii de utilitate publică, pentru „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, în vederea creşterii gradului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare precum şi integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final în oraşul Anina şi în localitatea aparţinătoare Steierdorf“. Cu toate bineţile, aleşii reşiţenilor au cerut ca, la data emiterii autorizaţiei de construire, investitorul să achite taxa de ocuapare a terenurilor afectate de investiţia realizată.

Potrivit proiectului, se va realiza un racord de înaltă presiune şi a unui modul SRMP, dimensionate corespunzător pentru alimentarea cu gaze naturale a oraşului Anina şi a localităţii aparţinătoare Steierdorf. Acestea vor fi amplasate pe teritoriul oraşului, fiind deja obţinut un acord de la Transgaz în acest sens. Prin intermediul modulului SRMP vor fi măsurate cantităţile de gaze consumate de distribuitor pe reţeaua de distribuţie nou înfiinţată, care va funcţiona în regim de medie presiune. Traseele reţelei sunt pe cât posibil rectilinii, acordându-se prioritate respectării condiţiilor de siguranţă.

Conductele vor fi amplasate pe cât posibil în spaţiul cuprins între carosabil şi limitele de proprietate, se montează pe pat de nisip, la 0,9 metri adâncime, de la partea superioară a conductei, la nivelul terenului. Între sate şi la ramificaţiile importante vor exista vane de secţionare, care să permită oprirea alimentării cu gaze naturale şi izolarea conductelor din diferite zone, pentru efectuarea de revizii, reparaţii, remedieri pe diferite sectoare stradale.
Pe tot traseul conductei montate în subteran vor exista benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă, late de 15 centimetri, la o înălţime de 35 de centimetri, inscripţionate cu „Gaze naturale – Pericol de explozie“, ce vor fi prinse pe repere fixe din vecinătate (construcţii, stâlpi etc.), la distanţe de maxim 30 de metri.

Alt aspect pozitiv este că lucrările vor fi realizate numai de către firme autorizate ANRE. Iar pentru montarea şi îmbinarea conductelor se vor utiliza doar procedee agrementate tehnice, cu respectarea strictă a condiţiilor de lucru impuse de normele tehnice şi de furnizorii materialelor şi echipamentelor.

Branşamentele de gaze naturale

Branşamentele se vor realiza cu contoare ultrasonice, care oferă posibilitatea citirii consumului de la distanţă. După realizarea reţelei de distribuţie sau pe măsura realizării acesteia, în funcţie de cererile de racordare la noul sistem, se pot demara lucrări de racordare a imobilelor existente la aceasta. Branşamentele se vor face între conductele stradale şi posturile de reglare-măsurare amplasate la limita de proprietate a solicitanţilor. Aceste posturi vor fi amplasate în firide speciale, montate pe gardurile proprietăţilor sau aplicate pe acestea, şi vor oferi acces direct din exterior.

Sunt stabilite reguli inclusiv pentru instalaţiile din interiorul proprietăţii solicitanţilor, care vor funcţiona, de regulă, în regim de joasă presiune, deşi pentru întregul oraş trebuie respectate condiţii pentru asigurarea unei presiuni medii.

Administraţia oraşului Anina justifică necesitatea proiectului în primul rând prin îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prin impactul social al investiţiei. Mai ales că „în prezent, locuitorii folosesc pentru încălzirea locuinţelor, în perioada sezonului rece, şi pentru prepararea hranei, pe întreg parcursul anului, combustibili solizi (lemne, cărbune), lichizi (păcură, motorină), gaze lichefiate din butelii şi energie electrică“, transmite administraţia oraşului. Aceiaşi combustibili sunt folosiţi şi de obiectivele sociale, culturale, bugetare (primărie, grădiniţe, şcoli, biserici etc.), precum şi unităţile administrative existente.
Valoarea totală a investiţiei este de 20.467.316,56 de lei, cu TVA inclus. Beneficiarii fondurilor sunt autorităţile locale şi societăţi comerciale, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.

JCS-Antoniu Mocanu