Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Atât este limita maximă pe care o poate obţine un întreprinzător mic sau mijlociu care face investiţii.

Finanţele cărăşene dau o veste bună întreprinderilor mici şi mijlocii în legătură cu schema de ajutor de minimis aprobată recent de Executiv. Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul ministerului de resort, sub formă de sume nerambursabile, acoperind 100% valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 de euro, respectiv de 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat, întreprinderea trebuie să facă o investiţie într-un domeniu care nu este exceptat, după cum se arată într-un comunicat remis redacţiei. De asemenea, este necesară crearea unui număr de cinci locuri de muncă, dintre care cel puţin două să fie pentru persoane care nu au mai avut un contract de muncă în ultimele trei luni, caz în care ajutorul de minimis poate urca până la valoarea de 100.000 de euro. În cazul în care sunt create şapte sau mai multe locuri de muncă, din care cel puţin trei sunt pentru persoane care nu au mai avut un contract de muncă în ultimele trei luni, ajutorul de minimis poate atinge valoarea de 200.000 de euro.

O altă condiţie pe care trebuie s-o îndeplinească IMM-ul solicitant este aceea de a nu înregistra debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului. Informaţii suplimentare în legătură cu acordarea ajutorului de minimis pot fi obţinute de la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din Caraş-Severin, Compartimentul Ajutor de Stat, Practici Neloiale, Preţuri Reglementate (etajul 4, camera 409A), persoană de legătură: Valentina Tomulescu, inspector principal (tel. 0255/215322, interior 223).

Antoniu Mocanu