Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Tinerii proaspăt ieşiţi de pe băncile şcolilor sunt invitaţi să aibă un prim contact cu piaţa forţei de muncă. Nu pentru vreun post sau o angajare, ci pentru pâinea sărăciei, de 250 de lei, timp de şase luni. Şi dacă n-o cer prea repede, o pierd şi pe asta, oricât de amară ar fi. Procurarea şi depunerea actelor se poate face în termen de 60 de zile.

Pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj şi de celelalte drepturi şi servicii, tinerii absolvenţi sunt invitaţi la AJOFM Caraş-Severin sau la o structură locală, pentru înregistrare, în termen de 60 de zile de la absolvire, în aşteptarea unui post.

Abia după expirarea acestui termen, tinerii în cauză pot beneficia de indemnizaţia de şomaj. Pentru înregistrare, absolvenţii trebuie să depună următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; adeverinţa medicală cu menţiunea „apt de muncă“ sau cu eventualele restricţii medicale; actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

A.M.