Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Judeţul nostru, prin proiectele depuse pe PNDL 2, ocupă locul doi pe ţară în privinţa finanţării.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, cum au fost alocaţi banii de către Ministerul Dezvoltării Regionale pentru PNDL 2. „Am finalizat toate analizele de specialitate pentru cele peste 13.000 de solicitări depuse de peste 3000 de beneficiari. Au fost judeţe unde numărul de solicitări au fost de circa 100 şi altele unde s-au depăşit 600 de solicitări. PNDL finanţează sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare, drumuri publice, poduri, podeţe, spitale, pieţe publice, baze sportive şi, mai nou, iluminatul public în special în mediul rural. S-a utilizat o medie ponderată între numărul unităților administrativ teritoriale din fiecare județ, populația din fiecare județ, suprafața județului și capacitatea financiară a fiecărui județ calculat în funcție pe impozitul pe venit la nivelul anului 2016”, a declarat Shhaideh.

În Caraş-Severin, administraţiile locale au depus proiecte pentru tot felul de investiţii de infrastructură. Vi le redăm mai jos.

JUDETUL CARAȘ-SEVERIN

TOTAL 883.095.842 LEI

1 ARMENIŞ Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Armeniș, județul Caraș-Severin 4.879.724,00

2 ARMENIŞ Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Ameniș, județul Caraș-Severin 1.641.177,00

3 ARMENIŞ Modernizare drum comunal DC 24 și străzi în localitatea Feneș, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin 6.862.738,00

4 ARMENIŞ Modernizare străzi în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin 1.889.599,00

5 BĂUŢAR Canalizare și stație de epurare în satele Bucova, Băuțar și Cornișoru, Comuna Băuțar, județul Caraș-Severin 25.660.469,00

6 BĂUŢAR Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială V-VIII, loc. Băuțar, comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin 1.524.281,00

7 BĂUŢAR Modernizare drum comunal şi stradă în comuna Băuţar, jud Caraş-Severin 605.606,00

8 BĂUŢAR Modernizare străzi în comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin 25.187.864,00

9 BERZASCA Reabilitare, modernizare și extindere Școala generală Berzasca, comuna Berzasca, județul Caraș-Severin 1.972.996,00

10 BERZASCA Reparație capitală dispensar comuna Berzasca 243.361,72

11 BERZASCA Reabilitare sediu Primărie Berzasca, comuna Berzasca, jud. Caraș-Severin 2.828.767,00

12 BERZOVIA Realizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 4.297.132,00

13 BERZOVIA Reabilitare, consolidare şi dotare grădiniţă cu program normal şi şcoală gimnazială Fizeş, comuna Berzovia 2.129.230,00

14 BERZOVIA Modernizare străzi în satele Gherteniș și Fizeş, comuna Berzovia, jud. Caraș-Severin 9.339.872,00

15 BOLVAŞNIŢA Modernizare străzi în localităţile Bolvaşniţa şi Vârciorova, comuna Bolvașnița, judeţul Caraş-Severin 602.720,00

16 BOZOVICI Înființare canalizare menajeră localitățile Prilipeț și Bozovici II, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin 6.520.318,00

17 BOZOVICI Reabilitare școală loc. Prilipeț, com. Bozovici, jud Caras Severin 798.248,00

18 BOZOVICI Reabilitare, dotare si extindere Scoala Generala Bozovici, com. Bozovici, județul Caraș-Severin 6.323.893,00

19 BOZOVICI Reabilitare dispensar comunal din comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin 617.998,00

20 BOZOVICI Reabilitare DC 44 și străzi locale în comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin 7.771.694,00

21 BREBU Modernizare străzi în comuna Brebu, județ Caraș-Severin 5.096.183,00

22 BREBU Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Brebu județul Caraș-Severin 750.482,46

23 BREBU NOU Sistem nou de alimentare cu apă pentru localitatea Brebu Nou 3.069.915,00

24 BREBU NOU Reabiliatare străzi în comuna Brebu Nou 3.653.430,00

25 BREBU NOU Reabilitare străzi în comuna Brebu Nou, satul Garina 1.202.980,00

26 BUCHIN Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Poiana, com. Buchin, jud. Caraș-Severin 3.875.834,00

27 BUCHIN Modernizare străzi în loc. Poiana și sector drum comunal DC 13, comuna Buchin, județul Caraș-Severin 4.720.935,00

28 BUCOŞNIŢA Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare, cu branșare, în localitățile Bucoșnița, Petroșnița,Goleț și Valișoara, comuna Bucoșnița, jud. Caraș-Severin 3.102.079,00

29 BUCOŞNIŢA Modernizare drum comunal Petroșnița – Schitul Înălțarea Sfintei Cruci în comuna Bucoşniţa, jud. Caraş- Severin 3.383.640,00

30 BUCOŞNIŢA Modernizare drum comunal, DN6- Petroşniţa- Bucoşniţa, comuna Bucoşniţa, jud. Caraş- Severin 3.940.030,00

31 CARAŞOVA Alimentare cu apă Nermed 3.449.463,51

32 CARAŞOVA Canalizare menajeră Iabalcea 921.052,95

33 CARAŞOVA Canalizare menajeră Nermed 2.293.674,34

34 CARAŞOVA Amenajarea infrastructurii, străzi și pod peste râul Caraș, Carașova, județul Caraș-Severin 8.532.833,00

35 CARAŞOVA Reabilitare și extindere sistem de iluminat public în comuna Carașova, Caraș-Severin 1.460.939,00

36 CĂRBUNARI Reabilitare strada Primăriei și modernizare străzi secundare în comuna Cărbunari, județul Caraș – Severin 1.342.872,00

37 CICLOVA ROMÂNĂ Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, comuna Ciclova Romana, județul Caraș- Severin 4.278.415,00

38 CICLOVA ROMÂNĂ Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în com. Ciclova Română, județul Caraș- Severin 475.263,00

39 CICLOVA ROMÂNĂ Modernizare străzi în comuna Ciclova Romana, județul Caraș- Severin 5.106.646,34

40 CICLOVA ROMÂNĂ Reabilitare, modernizare și dotare Corp Primărie 2, comuna Ciclova Romana, județul Caraș- Severin 469.965,00

41 CIUCHICI Alimentare cu apă localitățile Ciuchici, Macoviște și Nicolinț, comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin 5.676.990,00

42 CIUCHICI Poduri noi peste p. Vicinic pe strada 1 și strada Macoviștei, comuna Ciuchici, jud. Caraș-Severin 3.092.446,00

43 CIUCHICI Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie comuna Ciuchici, jud. Caraș-Severin 596.108,00

44 CIUDANOVIŢA Modernizare drum vicinal Ciudanovița-Goruia (4,3km), comuna Ciudanovița, jud. Caraș-Severin 6.235.885,00

45 CIUDANOVIŢA „Reabilitare și modernizare sediu Primăria Ciudanovița”, loc. Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin 1.774.552,00

46 CIUDANOVIŢA Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, loc. Jitin, Ciudanovița sat și Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin 250.904,00

47 CONSTANTIN DAICOVICIU Realizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mîtnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin 5.497.469,00

48 CONSTANTIN DAICOVICIU Realizare sistem de canalizare și stație de epurare menajere în localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mîtnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin 15.693.376,00

49 CONSTANTIN DAICOVICIU Modernizare drumuri vicinale în comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș – Severin 7.340.058,04

50 COPĂCELE Realizarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Zorile comuna Copăcele județ Caraș-Severin 2.227.688,00

51 COPĂCELE Reabilitare și dotare școala gimnazială, comuna Copăcele, județ Caraș-Severin 677.940,00

52 COPĂCELE Modernizare strazi în localitățile Copăcele și Ohaba Matnic, comuna Copăcele județ Caraș-Severin 4.163.618,00

53 CORNEA Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă din localitatea Cruşovăţ, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin 762.195,00

54 CORNEA Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială „Traian Lalescu” Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin 1.789.046,00

55 CORNEA Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială cu clasele I-IV şi grădiniţă din localitatea Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin 1.283.415,00

56 CORNEA Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială şi grădiniţă din localitatea Cuptoare, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin 2.622.344,00

57 CORNEA Modernizare străzi şi drumuri vicinale în comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin 12.461.907,00

58 CORNEREVA Alimentare cu apă în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin 13.878.899,00

59 CORNEREVA „Rețea de canalizare și stație de epurare localitatea Bogîltin, Rețea de canalizare și stație de epurare localitățile Pogara de Sus Gruni și Arsuri, Rețea de canalizare localitatea Izvor, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin” 11.807.834,00

60 CORNEREVA Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală primară cu clasele I-IV şi grădiniţă în localitatea Zănogi, comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin 1.404.795,00

61 CORNEREVA Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin 1.855.945,00

62 CORNEREVA Modernizare drumuri comunale în lungime de – 19,0 km, în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin 23.626.791,00

63 CORONINI Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere şcoală generală 1-8, din comuna Coronini, judeţul Caraş-Severin 5.029.503,00

64 CORONINI Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea sediului primăriei din comuna Coronini, jud. Caraș-Severin 1.403.361,00

65 DALBOŞEŢ Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii din satul Dalboșeț, comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin 1.645.250,00

66 DALBOŞEŢ Asfalatare străzi în comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin 6.263.406,00

67 DALBOŞEŢ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin 455.144,46

68 DOCLIN Modernizare străzi în satele Binis, Doclin și Tirol, jud. Caraș-Severin 6.774.894,00

69 EFTIMIE MURGU Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii generale din comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin 3.932.763,00

70 EFTIMIE MURGU Modernizare înfrastructură rutieră în comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin 567.349,00

71 EFTIMIE MURGU Reabilitare drumuri de interes local, pod peste pârâul Rudaria, înființare pasarelă pietonală și pasaj rutier peste pârâul Rudaria în comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin 4.324.403,00

72 FÎRLIUG Alimentare cu apă sat Duleu și Valea Mare, comuna Fîrliug, județul Caraș-Severin 3.318.267,00

73 FÎRLIUG Alimentare cu apă sat Remetea-Pogănici, comuna Fîrliug, județul Caraș-Severin 1.935.186,00

74 GîRNIC Alimentare cu apă localitatea Gîrnic,comuna Gîrnic, județul Caraș-Severin 3.476.568,00

75 GîRNIC Construire Dispensar uman în localitatea Padina-Matei, comuna Gîrnic, județul Caraș-Severin 563.355,00

76 GîRNIC Modernizare străzi în loc. Gîrnic, comuna Gîrnic, județul Caraș-Severin 4.048.789,00

77 GLIMBOCA Alimentare apă şi canalizare 500.821,88

78 GLIMBOCA Amenajare dispensar Comunal Glimboca 70.407,73

79 GLIMBOCA Amenajare drumuri comunale 311.427,56

80 GRĂDINARI Racordarea la canalizarea menajeră a gospodăriilor din comuna Grădinari, județul Caraș-Severin 673.142,54

81 GRĂDINARI Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Grădinari, județul Caraș-Severin 4.866.167,00

82 IABLANIŢA Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii primare din localitatea Petnic, comuna Iablaniţa, judeţul Caraş-Severin 2.159.117,00

83 IABLANIŢA Modernizare și reabilitare străzi și drum comunal DC 31 în comuna Iablanița, județul Caraș – Severin 7.936.552,00

84 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Modernizare DJ 585 , Valeapai – Duleu – Limită judeţ Timiş, km 28+200 – 36+200 16.797.948,00

85 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Modernizare DJ 608B , Copăcele-Zorlencior, km 8+600 – 19+600, L=11,00km 29.363.282,00

86 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Modernizare DJ 608B , Zorlencior-Zorlențu Mare, km 19+600 – 25+300 11.968.187,00

87 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Modernizare DJ 680A , Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68), km= 12+000 – 19+451 9.778.981,00

88 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Reabilitare DJ 571 (DN 57B) – Eftimie Murgu, km 0+000 – 5+643 12.365.071,00

89 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Reabilitare DJ 571G , L=7,249 km, Gîrbovăț – Lăpușnicu Mare 4 tronsoane 11.109.463,00

90 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN Reabilitare DJ 608B , Constantin Daicoviciu – Copăcele, km 0+000 – 8+600, L=8,600km 18.885.526,00

91 LĂPUŞNICEL Extinderea rețelei de alimentare cu apă și realizarea de branșamente la rețeaua de apă în comuna Lăpușnicel, județul Caraș-severin 1.772.024,00

92 LĂPUŞNICEL Asfaltare străzi comuna Lăpușnicel, județ Caraș-Severin 4.330.545,00

93 LĂPUŞNICU MARE Reabilitare DC 44, pe raza comunei Lăpuşnicu Mare, jud. Caraș-Severin 7.309.088,00

94 LUNCAVIŢA Modernizare și dotare școala în loc Luncavița, jud. Caraș-Severin 561.855,00

95 LUNCAVIŢA Modernizare și dotare școala în loc Verendin, comuna Luncavița, jud. Caraș-Severin 900.565,00

96 LUNCAVIŢA Reabilitare DC 32 Verendin, județul Caraș-Severin 3.843.705,00

97 LUPAC Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă, realizare sistem de tratare şi înmagazinare apă în localitatea Lupac, Comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin 6.049.330,00

98 LUPAC Modernizare străzi rurale în comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin 9.052.514,00

99 MARGA Reabilitare și extindere alimentare cu apa Marga și Vama Marga, comuna Marga 6.530.370,00

100 MARGA Construire dispensar medical, comuna Marga, jud, Caraș-Severin 887.770,00

101 MĂURENI Construire grădiniță în localitatea Sosdea 324.000,00

102 MĂURENI Realizare sistem termoizolație la Școala Gimnazială Măureni 135.000,00

103 MĂURENI Realizare sistem termoizolație la Școala Gimnazială Sosdea 135.000,00

104 MĂURENI Realizare dispensar medical cu un număr de 5 cabinete medicale în localitatea Măureni 540.000,00

105 MĂURENI Refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 83 A Sosdea – lim.jud.Timiș, comuna Măureni 4.277.219,00

106 MEHADIA Rețea de canalizare și stație de epurare în sat Plugova, comuna Mehadia, județul Caraș-Severin 6.250.611,00

107 MEHADIA Modernizare străzi în comuna Mehadia și Globurau, județul Caraș-Severin 5.783.640,00

108 MEHADIA Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Mehadia, județul Caraș-Severin 791.717,76

109 MEHADICA Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin 1.801.228,00

110 MEHADICA Modernizare drumuri vicinale în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin 12.658.490,00

111 MUNICIPIUL REŞIŢA Continuare lucrări la Grădinița cu program normal, prelungit și creșă, Cartier Moroasa str. Sportului, FN, Municipiul Reșița 10.180.671,30

112 MUNICIPIUL REŞIŢA Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului în Municipiul Reșița 5.010.625,90

113 MUNICIPIUL REŞIŢA Pod peste râul Bârzava, strada Cireșului – mun. Reșița 2.713.240,00

114 MUNICIPIUL REŞIŢA Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin 872.857,00

115 OBREJA Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Obreja, județul Caraș-Severin 5.768.241,00

116 OBREJA Modernizare străzi în comuna Obreja, județul Caraș-Severin 4.858.911,64

117 OBREJA Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Obreja, județul Caraș-Severin 371.117,70

118 ORAŞ ANINA Reabiliatarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Celnic – Anina, jud. Caraș-Severin 2.102.127,00

119 ORAŞ ANINA Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet în Anina 5.635.676,00

120 ORAŞ BĂILE HERCULANE Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Liceul „Hercules” în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin 3.332.092,25

121 ORAŞ BĂILE HERCULANE Reabilitare și modernizare strada Siminicea în Băile Herculane, județ Caraș-Severin 650.428,59

122 ORAŞ BĂILE HERCULANE Reparații străzi și parcaje strada Trandafirilor, zona 1 și zona 2, județul Caraș-Severin 4.484.416,00

123 ORAŞ BOCŞA Modernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocșa Montană, Vasiova, Bocșa Română si Neuwerk, L=20 km, în orașul Bocșa județul Caraș-Severin 46.228.312,00

124 ORAŞ ORAVIŢA Rețele de apă și stații de tratare oraș Oravița și satele aparținătoare (Agadici, Brădișoru de Jos), județul Caraș-Severin 1.460.000,00

125 ORAŞ ORAVIŢA Amenajarea incintei și dotarea Liceului Tehnologic Mihai Novac, Oravița 7.303.439,19

126 ORAŞ ORAVIŢA Intervenții și dotare Grădiniță/Creșă în localitatea Oravița 314.560,95

127 ORAŞ ORAVIŢA Reabilitare drum comunal sat Brădișoru de Jos, oraș Oravița, județul Caraș-Severin 750.578,96

128 ORAŞ ORAVIŢA Reabilitare drumuri sat Ciclova Montană, oraș Oravița 8.605.513,00

129 ORAŞ OŢELU ROŞU Construire grădiniţă cu program normal pentru două grupe preşcolare în oraşul Oţelu Roşu 633.583,50

130 ORAŞ OŢELU ROŞU Asfaltare străzi în oraşul Oţelu Roşu, etapa II, județul Caraş-Severin 3.240.778,17

131 PĂLTINIŞ Realizarea sistemului canalizare în comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin 6.403.966,00

132 PĂLTINIŞ Modernizare străzi în comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin 5.157.536,00

133 POJEJENA Introducerea rețelei de canalizare menajeră în localitățile Radimna și Susca, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin 3.551.634,00

134 POJEJENA Reabilitare, modernizare şi dotare sediu primărie, comuna Pojejena, jud. Caraș-Severin 1.082.875,00

135 PRIGOR Modernizare drumuri de interes local în comuna Prigor 15.333.388,00

136 RAMNA Reabilitare şcoală gimnazială în comuna Ramna, jud. Caraş-Severin 510.162,00

137 RAMNA Lucrări de refacere drum DC 86, km 0+000 – 4+197 în comuna Ramna, jud. Caraş-Severin 5.584.184,00

138 RĂCĂŞDIA Alimentare cu apă localitatea Vraniuț, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin 1.595.695,00

139 SACU Reabilitare, modernizare și dotare școală primară și grădiniță cu program normal Sălmăgelu Nou, comuna Sacu, jud. Caraș-Severin 550.710,00

140 SACU Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical uman Sacu, comuna Sacu, jud. Caraș-Severin 524.223,00

141 SASCA MONTANĂ Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Bogodinț, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin 4.324.976,00

142 SASCA MONTANĂ Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Potoc, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin 10.528.104,00

143 SASCA MONTANĂ Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Slatina Nera, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin 9.621.338,00

144 SASCA MONTANĂ Reabilitare , modernizare și dotare dispensar și anexe în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin 984.057,00

145 SICHEVIŢA Reabilitare modernizare drumuri comunale din comuna Sichevița, județul Caraș-Severin 23.215.894,00

146 SLATINA-TIMIŞ Execuție rețea de alimentare cu apă și gospodărie de apă în localitatea Sadova Nouă, comuna Slatina- Timiș, județul Caraș-Severin 2.044.643,00

147 SLATINA-TIMIŞ Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina – Timiș, județul Caraș-Severin 5.148.874,00

148 SLATINA-TIMIŞ Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în comuna Slatina-Timiș, corp 2, județul Caraș-Severin 1.033.360,00

149 SOCOL Extinderea rețelei de apă potabilă și realizarea branșamentelor în comuna Socol, județul Caraș-Severin 779.960,00

150 SOCOL Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Zlătița, loc. Zlătița, com. Socol, județul Caraș-Severin 964.273,00

151 SOCOL Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Sf. Sava” Socol, loc.Socol, com.Socol, județul Caraș-Severin 797.075,00

152 SOCOL Reabilitare și modernizare Școala Primară Câmpia, loc. Câmpia, com. Socol, județul Caraș-Severin 557.030,00

153 SOCOL Reabilitare și extindere sistem de iluminat public în comuna Socol, județul Caraș-Severin 1.098.925,00

154 ŞOPOTU NOU Modernizarea drumurilor din comuna Șopotu Nou, județul Caraș-Severin ( Modernizare DC 136, str. Valea Răchitei, culmea Sicheviței, strada Stancilova, Sestul Stancilovei, strada Valea Răchitei – Fata Izvorului, străzi sat Răchita) 17.437.086,00

155 TîRNOVA Reabilitare şi modernizare dispensar uman Tîrnova, com. Tîrnova, jud. Caraş-Severin 494.282,00

156 TîRNOVA Consolidare, extindere și modernizare sediu Primăria Tîrnova, com. Tîrnova, jud. Caraș – Severin 984.708,00

157 TEREGOVA Canalizare menajeră și stație de epurare Rusca Teregova, comuna Teregova, județul Caraș-Severin 3.685.916,00

158 TEREGOVA Extindere canalizare menajeră în comuna Teregova,județul Caraș-Severrin 3.752.272,00

159 TICVANIU MARE Construire școală cu clasele I-VIII în Ticvaniu Mare, com. Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin 3.211.706,00

160 TICVANIU MARE Reabilitare școală loc. Cârnecea, com. Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin 690.216,00

161 TICVANIU MARE Reabilitare școală loc. Secășeni, com. Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin 724.802,00

162 TICVANIU MARE Reabilitare școală loc. Ticvaniu Mic, com. Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin 832.470,00

163 TICVANIU MARE Modernizare străzi în comuna Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin 5.118.801,22

164 TICVANIU MARE Reabilitare, dotare și extindere Primăria Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin 1.372.084,00

165 TOPLEŢ Construire dispensar medical în loc.Topleț, jud. Caraș-Severin 311.800,00

166 TOPLEŢ Reabilitare pod peste râul Cerna în loc.Topleț, jud. Caraș-Severin 663.532,00

167 TOPLEŢ Extindere rețea de joasă tensiune în localitatea Topleț zona Valea Cernei – PECO, jud. Caraș-Severin 192.863,00

168 TURNU RUIENI Extindere reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin 6.436.906,46

169 TURNU RUIENI Sistem de alimentare cu apă în localitatea Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin 6.298.716,67

170 TURNU RUIENI Extindere sistem de canalizare și realizare racorduri în comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin 9.340.668,24

171 TURNU RUIENI Realizare sistem de canalizare în localitatea Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin 9.988.528,95

172 TURNU RUIENI Reabilitare grădinița Borlova, comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin 1.236.139,30

173 TURNU RUIENI Reabilitare școală Borlova, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin 1.035.142,00

174 TURNU RUIENI Modernizare străzi în comuna Turnu Ruieni, satele Zervești, Dalci, Turnu Ruieni și Borlova, judetul Caraș-Severin 6.993.789,00

175 VĂLIUG Reabilitare sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră Valiug – Crivaia, județul Caraș-Severin 4.921.088,00

176 VĂRĂDIA Modernizare străzi rurale în satul Mercina, comuna Vărădia, jud. Caraş – Severin 4.543.235,00

177 VĂRĂDIA Modernizare străzi rurale în localitatea Vărădia, comuna Vărădia, judeţul Caraş – Severin 9.113.722,00

178 VERMEŞ Alimentare cu apă şi canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin 5.380.756,00

179 ZĂVOI Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin 6.685.459,00

180 ZĂVOI Modernizare străzi în localitatea Poiana Mărului, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin 6.084.567,71

181 ZORLENŢU MARE Modernizarea rețelei stradale în comuna Zorlențu Mare, jud. Caraș – Severin 7.651.004,00