Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Asociaţiile de proprietari trebuie să-şi organizeze adunări generale pe probleme majore.„Aducem la cunoştinţa tuturor asociaţiilor de proprietari obligativitatea organizării adunării generale în primul trimestru al anului fiscal 2012, în care să fie dezbătute, adoptate şi aprobate probleme de interes major pentru membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la: execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011; proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012; lucrările de întreţinere, reparare, refacere a faţadelor; constituirea ori reîntregirea fondurilor de reparaţii, de rulment, de penalizări sau speciale; fondurile lunare brute pentru salarii şi indemnizaţii precum şi încheierea formelor de angajare ale acestora; fonduri pentru cheltuieli administrative (materiale consumabile, taxe poştale, taxe de timbru, onorariu avocat etc.); valoarea cuantumului chiriei percepute pentru spaţiile închiriate terţilor; stabilirea sistemului propriu de penalizări; alegerile pentru funcţiile de preşedinte, de membri ai comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori, în cazul în care mandatul acestora a expirat“, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

De asemenea, asociaţiile de proprietari au obligaţia să-şi ţină contabilitatea proprie, în partidă dublă sau în partidă simplă, pentru care se optează prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari.

Fiecare asociaţie care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele de specialitate situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmită potrivit ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie, se mai arată în comunicatul citat. (…) Administratorul înfăptuieşte o contravenţie dacă nu depune în termen legal Bilanţul, pentru organizarea contabilităţii în partidă dublă, sau Situaţia Soldurilor Elementelor de Activ şi de Pasiv, în cadrul organizării contabilităţii în partidă simplă, în situaţia în care se cumulează şi funcţia de contabil“.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu