Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Studenţii şi masteranzii sunt invitaţi să lucreze cel puţin două luni, în timpul verii, în Germania.Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin le dă o veste bună studenţilor şi masteranzilor care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe o perioadă de cel puţin două luni, în timpul vacanţei de vară. Aceştia pot participa la selecţia organizată în acest sens de către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Bucureşti.

Pentru a putea participa la acţiune, cei interesaţi trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, să fie studenţi şi masteranzi înscrişi la o facultate de stat sau particulară care să fie acreditată, la cursurile de zi ale acesteia, la colediu tehnic sau la colegiu, şi să aibă cunoştinţe bune sau foarte bune de limba germană (cel puţin trei ani de studiu).

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limba germană va avea loc în perioada 16 noiembrie – 16 decembrie, între orele 9.00 şi 15.00, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Bucureşti, str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, parter, în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale EURES şi Mediere.

Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul sunt: copia actului de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni); opţional, copia paşaport (cu o valabilitate de minim 6 luni); o adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează candidatul; dovada acreditării, în cazul unei facultăţi particulare; copie de pe foaia matricolă (cu excepţia studenţilor din anul I de studiu); recomandare de la unul din profesorii de la facultate; trei poze tip paşaport.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 021/337.21.94 sau 0758/236.632 sau la Compartimentul EURES din cadrul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel 0255/212160.

Adaugă comentariu