Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Direcţia de finanţe trage un semnal de alarmă: termenele pentru depunerea situaţiilor şi raportărilor anuale se apropie.Fiscul cărăşean le aminteşte agenţilor economici din Caraş-Severin care sunt termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale. Acestea sunt după cum urmează:

– 30 mai pentru societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare şi dezvoltare;

– 30 aprilie pentru asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu sau fără scop lucrativ;

– 31 martie 2013 pentru persoanele juridice aflate în lichidare.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la data de 31 decembrie 2012 au obligaţia de a depune la Fisc, până la 31 martie, o declaraţie în acest sens.

Ca aspecte tehnice, programul de editare a situaţiilor financiare anuale poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), de la secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare formulare, unde se găsesc şi prevederile legale, precum şi instrucţiunile de completare şi documentaţia de ajutor.

Formularul electronic constă, de fapt, într-un fişier cu format .pdf la care sunt ataşate alte două, în format .xml şi .zip. Arhiva cu extensia .zip trebuie să conţină documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi fluxurilor de numerar după caz, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori după caz, propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10, alin. (1) din Legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale), scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea fişierului .pdf, cu tot cu celelalte ataşamente, în limita de 9,5 MO.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu