Caraş-Severin, Romania

Astfel, din 1 iunie, cărăşenii interesaţi îşi pot depune dosarele de finanţare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, după cum ne-a informat consilier Mirela Ianoşi.

Bugetul alocat programului pentru anul 2011 este de 100.000 de mii de lei, din care judeţului Caraş-Severin îi revine suma de 1.536.919 de lei.

Prin programul „Casa Verde“ se acordă sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei: până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare; până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură; până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.

Cine poate aplica pentru finanţare la Casa Verde?

Pentru a putea accesa programul „Casa Verde“, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă domiciliul pe teritoriul României; să fie proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică. De asemenea, solicitantul nu trebuie să aibă obligaţii restante la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Roxana Nafiru

Adaugă comentariu